Logotyp på utskrifter

BÄST

Bromölla kommun ansåg inte att de levererade den kvaliteten de borde till sina medborgare. Samtidigt var sjuktalet högt bland kommunens anställda och många tyckte inte att jobbet var roligt. De drog igång ett ambitiöst projekt: att ställa om hela organisationen till systemtänkande.

 

 Intervention Bäst

Projekt BÄST – analyserar sjuktal och arbetets organisation. Foto: Arne Persson

 

I projektet står medborgarens efterfrågan och behov i fokus. Att fastställa verksamhetens syfte är en viktig punkt.

 

– Vi tar helt enkelt på oss medborgarens skor för att förstå vad som hjälper och inte hjälper i kontakten med oss, säger Patrik Öhman, en av projektledarna för BÄST, förkortning av Bromölla Är SystemTänkare.

 

– Vi har tittat på detta sedan 2007 och försökt ta reda på vad det är som gör att vi har dessa problem och om det finns någon väg framåt, fortsätter Patrik Öhman.

 

Bromölla kommun analyserade bakgrunden till problem med höga sjuktal och att skattepengarna inte räckte till för att ge den service de ville ge. Här såg man att problemen hängde ihop.

 

– Vi kan inte titta på exempelvis arbetsmiljöfrågor som en separat fråga, det är bara en del av problematiken. Om du har en organisation och ett system som hindrar dig från att göra ett bra jobb sjunker motivationen och det sänker din arbetsförmåga. Vi strävar efter att hjälpa kommunens anställda att se hela verksamheten, helheten, annars kan man inte hantera arbetsmiljöfrågorna, säger projektets andra ledare Jennika Anderberg.

 

Bromölla kommun har tidigare provat de flesta av de traditionella metoderna för kompetensutveckling, till exempel skickat personalen på kurser. Men ingenting verkade göra någon skillnad.

 

– De traditionella kompetensutvecklingsmetoderna förändrar inte systemet, vi fick inte den effekt vi ville ha. Nu är det annorlunda, vi kombinerar verksamhetsutveckling med kompetensutveckling och förändrar hela organisationen genom systemtänkande, säger Patrik Öhman.

 

Det gör de genom den engelska Vanguard- metoden, som är ett verktyg för att implementera systemtänkande.

 

– I praktiken handlar det om att skaffa sig kunskap om hur verksamheten fungerar och vilket tänkande som ligger bakom hur vi valt att organisera oss. Först när vi förstår det kan vi uppnå hållbara förändringar, säger Patrik Öhman.

 

Jennika Anderberg tar hemtjänsten som exempel. En liten grupp skapas, där hela kedjan i tjänsten representeras, från undersköterskor till arbetsterapeuter. Tillsammans med ledningen går man igenom hur arbetet faktiskt fungerar. När man är klar ser det aldrig ut som man trodde.

 

– Framförallt brukar chefer blir förvånade över hur beslut, policies och riktlinjer inte sällan skapar icke önskvärda effekter i verksamheten och påverkar hur man presterar, säger Jennika Anderberg.

 

Och responsen från såväl kommunens anställda som medborgare är god.

 

– Flera medarbetare säger uttryckligen att ”jag kommer aldrig att jobba som jag gjorde tidigare”. Det måste vara ett gott betyg, säger Jennika Anderberg. 

Läs mer

http://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken/Behallare-for-projekt/Sydsverige/BAST-pa-BUS---Bromolla-Ar-SystemTankare-pa-Barn--och-Utbildningssektorn-Starks/