Logotyp på utskrifter

Meritportfölj/Kulturell kompetensutveckling

Blir SFI-undervisning mer effektiv och motiverande om elevernas framsteg dokumenteras i personliga meritportföljer? Det bedömer Komvux, SFI, Introduktionsenheten och Arbetsförmedlingen i Huddinge kommun som skapat en modell för ökad samsyn och handledarkompetens hos dem som arbetar med nyanlända anhöriginvandrare.

 

I dag utbildas 20 medarbetare som därefter ska ta sin kunskap vidare till 80 SFI-elever. Målet är att på sikt förbättra språkundervisningen och ge ett instrument att bedöma individens kunskap.

Vill du veta mer?

Läs mer på Tema Nyanländas webbplats eller kontakta projektledaren Åsa Douhan, telefon 070-376 38 88 eller e-post asa@douhan.se.