Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Konferens under EU-ordförandeskapet

Under det svenska ordförandeskapet i EU höll Justitiedepartementet en konferens 15-16 oktober 2009 i Malmö som ämnade bidra till policyutvecklingen genom att öka samsynen inom EU på två viktiga områden: arbetskraftsinvandring, samt cirkulär migration och dess koppling till utveckling.

 

Åtgärd: Samverkan och Transnationellt arbete
Särskild prioritering: Tredjelandsmedborgares aktiva deltagande
Målgrupp: Arbetskraftsinvandrare
Projektägare: Justitiedepartementet
Kontaktperson: Sofia Heine
E-post: sofia.heine@justice.ministry.se
Telefon: 08-405 16 98
Beviljat stöd: 1 817 160 kr
Total budget: 2 426 280 kr
Projektperiod: 2009-04-01 till 2009-12-31
Geografiskt område: Stockholms län

Sammanfattning

Under det svenska ordförandeskapet i EU kommer Justitiedepartementet att hålla en konferens 15-16 oktober 2009 i Malmö som ämnar bidra till policyutvecklingen genom att öka samsynen inom EU på två viktiga områden: arbetskraftsinvandring, samt cirkulär migration och dess koppling till utveckling.

 

Hur partnerskap med tredjeländer utformas utgör en grundsten i diskussionerna. EU:s medlemsstater, representanter från kandidatländer samt tredjelandsmedborgare på högsta tjänstemannanivå kommer att bjudas in. Dessutom bjuds EU Kommissionen, Europaparlamentet och experter från relevanta nationella, regionala och internationella organisationer och institutioner in.

Summary

During the Swedish EU Presidency, Sweden will organize a conference entitled Labour migration and its development potential in the age of mobility in Malmö, Sweden, from 15-16 October 2009. The conference has two main themes, namely (1) Labour immigration, and (2) Circular migration and its development potential.

 

How to develop partnerships with third countries constitutes a major component to the discussions. The overarching aim of the conference is to contribute to the policy development within the EU in these two areas. The conference will bring together senior officials from the EU, EU candidate countries and third countries from relevant policy areas, including foreign affairs, as well as labour, development and migration policy. In addition, the Commission, the European Parliament, the Council Secretariat and experts from relevant national, international and regional organizations will be invited.

Samarbetspartner/Cooperation partner

Utrikesdepartementet (www.ud.se)