Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

Förbättrad behandling av psykisk ohälsa hos tredjelandsmedborgare i Stockholm

Bedömning av psykisk ohälsa hos tredjelandsmedborgare försvåras ofta av språkliga och kulturella hinder. För att ge grund för bättre bedömningar skapar Transkulturellt centrum en manual kring kultur och kontext.

 

Vårdpersonalen kommer därefter att utbildas i användning av materialet. Syftet är att ge Stockholms tredjelandsmedborgare bättre behandling vid psykisk sjukdom vilket på sikt kan ge stor betydelse i integrationsprocessen.

Läs mer på www.slso.sll.se/tc