Logotyp på utskrifter

Utländska akademiker

Sju svåra år. Så lång tid tar det för utländska akademiker att få ett jobb som motsvarar deras utbildning i Sverige. Samtidigt finns det ett ökande behov av deras kompetenser på arbetsmarknaden. Socialfondsprojektet "Utländska akademiker" förkortar vägen till arbete för gruppen.

 

 Forskare 

– Utländska akademiker får inte tillgång till arbetsmarknaden, trots att det finns ett behov. I den globala konkurrensen måste vi använda all kompetens vi har, men det är ju också kopplat till både samhällsekonomiska och individuella vinster, säger Alexander Oskarsson.

 

Ungefär 25 procent av de som invandrar till Sverige har en akademisk utbildning. Efter sju år har bara hälften av dem ett arbete som motsvarar deras utbildningsbakgrund. Enligt en utredning gjord av Riksrevisionen finns det stora pengar att tjäna på en snabbare integration.

 

– Om tiden till arbete förkortas med en månad för 700 personer ligger den samhällsekonomiska vinsten på 40 miljoner kronor. Tänk då hur mycket det finns att spara om den förkortas med tre-fyra år. Vi pratar svindlande summor, säger han.

 

Han menar att integrationsproblematiken även sänder ut tydliga signaler till yngre generationer om olika människors värde i det svenska samhället.

Sammanhållen väg

– Det råder också brist inom flera yrkesgrupper; tekniker, ingenjörer, läkare och annan sjukvårdspersonal. Med den demografiska utvecklingen kommer behovet bara bli större, säger Alexander Oskarsson.

 

För tio år sedan startade tre ESF-projekt som oberoende av varandra arbetade för snabbare integration av akademiker med utländsk bakgrund. Vid projektens slut tog de tillsammans med Arbetsförmedlingen fram ett utbildningskoncept- Korta vägen.

 

– Vi såg ett behov av att få snurr på verksamheten och skapa en sammanhållen väg- från att personen kommer hit till att den är i arbete.

Tre delar

Genom Korta vägen-utbildningarna får deltagarna läsa yrkesinriktad svenska och göra yrkesspecifika kompletteringar i samband med en praktikperiod.

 

– Praktiken och utbildningarna förstärker varandra. På praktiken upptäcker deltagarna om det är något de saknar eller om de har någon spetskompetens som inte framkommit tidigare, säger Alexander Oskarsson.

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län äger projektet och samverkar med bland annat Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Arbetet bedrivs utifrån tre delar. Att utveckla utbildningarna, med bland annat distanskurser och validering, är en del. Del två handlar om information där projektet bland annat bygger en webbplats anpassad för gruppen.

 

– Den tredje delen handlar om att hitta en permanent organisering och finansiering för verksamheten och då behöver politiken påverkas, säger han.

70 procent till arbete

Deltagarna kommer från Arbetsförmedlingen och ska inte ha bott i Sverige mer än tre år. Under 18 till 40 veckor genomgår deltagarna utbildningsinsatsen samt får coachning, skapar kontakter med företag och lär sig hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.

 

– Efter insatsen får ungefär 70 procent av deltagarna ett arbete som motsvarar deras utbildning. Vårt mål låg på att 840 personer skulle ha gått igenom projektet. Vi hamnade på 550, mycket på grund av att många har behövt längre språkstudier än vi räknat med, säger Alexander Oskarsson.

Läs mer

Mer information om projektet finns i projektbanken på esf.se.