Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

In i Umeå

I Umeå har man upptäckt att det är svårt för invandrare att ta sig in i föreningslivet. Det har bland annat berott på att man inte trott att ens språkkunskaper är tillräckliga för att engagera sig, eller att man helt enkelt inte vet hur man ska gå tillväga. Därför har integrationsnätverket i Umeå med flera olika organisationer initierat projektet In i Umeå för att underlätta för nyanlända invandrare och flyktingar att engagera sig i föreningslivet.

 

 armbrytning

Bildtext: In i Umeå – plattform för integration via föreningslivet. Foto: In i Umeå

 

– Vi ser föreningslivet som en stor resurs och en viktig del i samhällsgemenskapen, säger projektmedarbetaren, Somayeh Bozaghian.

 

Projektet ägs av Umeå Kommun, och drivs av Umeå Fritid. Satsningen har två målgrupper, dels de nyanlända invandrarna och flyktingarna och dels de redan föreningsaktiva.

700 föreningar i kommunen

– Det finns runt 700 föreningar i kommunen med stor spännvidd, vilket kommer att fungera som en bra plattform att interagera på, säger Somayeh Bozaghian.

 

För att nå ut till nyanlända invandrare informerar projektgruppen på Sfi-skolan och IVIK-programmet (introduktionskurs för nyanlända ungdomar) om vilka föreningar som finns och hur man kan bli aktiv.

 

Alla föreningar i Umeå kommun har blivit informerade om projektet och inbjudna till träffar. Projektgruppen ordnar kontinuerligt utbildningar i hur man skapar kontakt och bjuder in nya medlemmar i föreningslivet, och hur man verkar som kontaktperson. Projektgruppen fungerar också uppföljande som stöd och bollplank för föreningarna under värvningsarbetet.

 

– Genom personliga och lustfyllda möten tror vi att fler nyanlända invandrare kommer att få kännedom om föreningslivet i Umeå. Därför är "prova-på-aktivitet" en metod som är effektfull och enkel för många att ta till sig, säger Somayeh Bozaghian

Ordnade inspirationsträffar

Projektet har ordnat flera Aktivitetsdagar och In i Umeå café; mötesplatser för föreningsaktiva och nyanlända vuxna och ungdomar. Aktivitetsdagarna har varit större och har handlat mycket om prova-på-aktiviteter där föreningar har kunnat visa sina verksamheter och knyta nya kontakter. In i Umeå café är en lugnare mötesplats där föreningsaktiva bjuds in till antingen Sfi-skolan eller IVIK på östra gymnasieskolan för att mingla, fika och marknadsföra sig.

 

– Det är ett bra tillfälle för vuxna eller ungdomar som är intresserade att träffa föreningar och ställa frågor, berättar Somayeh Bozaghian.

 

Projektet har fått genomslag och båda målgrupperna har visat intresse för projektet, men man har märkt att det krävs uppföljning för att behålla de nyskapade kontakterna mellan målgrupperna. Projektet fortsätter sitt arbete genom att informera och hjälpa till att skapa kontakter mellan målgrupperna, och genom att följa upp de nyskapade kontakterna.

 

Utbildning av certifierade föreningsvärdar kan öppna för nya kontakter. En föreningsvärd har hand om att välkomna och introducera nya medlemmar i en förening. Upplägget går ut på att varje förening behöver minst en person som tar extra ansvar för att få medlemmar att komma och vilja stanna kvar.

 

– Detta ser vi som startskottet till fler goda samarbeten med föreningarna, säger Somayeh Bozaghian.

Läs mer

In i Umeå folder