Logotyp på utskrifter

Crossroads

I takt med att den ekonomiska krisen i Europa förvärrats kommer allt fler EU-migranter till Sverige i jakten på arbete och försörjning. De är friska, arbetsföra och ofta utbildade men istället för att lyckas hitta ett arbete tvingas många vända sig till ideella organisationer för att få mat och tak över huvudet.

 

Stadsmissionens sociala verksamheter vänder sig traditionellt till svenska medborgare som lever i hemlöshet, men eftersom utländska EU-medborgare har andra behov startade man 2011 verksamheten Crossroads – information och stöd för utländska EU-medborgare.

 

– Formellt har ju ingen ansvaret för arbetssökande EU-migranter och endast i undantagsfall kan de få hjälp av trygghetssystemen, trots att de har uppehållstillstånd i ett europeiskt land. Vi såg att det var fler som for illa och att många saknade information om sina rättigheter och skyldigheter. Risken är stor att om ingen möter de här människornas behov, så hamnar arbetsföra personer i hemlöshet, missbruksproblem eller kriminalitet, säger Thomas Bjarke, verksamhetschef för EU-verksamheterna på Stockholm Stadsmission.

 

Crossroads drivs i huvudsak av Stockholms Stadsmission men finansieras med medel från Europeiska socialfonden samt Frälsningsarmén, Stockholms Stadsmission, Stockholms stad och Arbetsförmedlingen. Till Crossroads lokaler kommer dagligen cirka 120 EU-migranter för att få duscha, tvätta och få en bit mat i magen. Men också för att få hjälp att hitta rätt i det svenska samhället.

 

– Vi upplyser dem om Sveriges arbetsmarknad, bostadsmarknad, myndigheternas krav och deras rättigheter, berättar Thomas. För oss är det viktigt att kunna ge korrekt och relevant information på deltagarnas eget språk. Idén är att deltagaren snabbt ska förstå villkoren i Sverige och sedan kunna ta ett avgörande beslut om sin livssituation.

Ideella krafter

På Crossroads arbetar fyra så kallade EU-vägledare, en verksamhetsledare, tre personer för basbehovsstöd och över 100 volontärer. De frivilliga bidrar genom att leda enklare kursverksamhet, översättning, tolkhjälp, korta konsultationer samt med myndighetskontakter. Deltagarna har även möjlighet att träffa läkare och sjuksköterska som ställer upp frivilligt.

 

Majoriteten av besökarna är män mellan 20 och 50 år som har kommit hit som arbetskraftsmigranter från Öst- och Centraleuropa, främst Rumänien och Polen. En växande grupp besökare är människor från länder utanför Europa, såsom Afrika och Sydamerika. Många av dessa har levt och arbetat i Spanien, Frankrike, Grekland eller Italien under många år och därigenom fått ett permanent uppehållstillstånd. De är också ofta de första som blir av med jobben i kölvattnet av den ekonomiska krisen.

 

En av personerna som EU-migranterna möter på Crossroads är EU-vägledaren Mircea Budulean som arbetat på Crossroads sedan starten 2011. – Crossroads blir en mötesplats för de här personerna. Här blir de sedda och väl bemötta och de träffar andra personer som befinner sig i en liknande situation. Många behöver få struktur och kontinuitet i sitt liv. Här kan man börja en kurs och veta att man ska hit nästa dag igen.

Internationell uppmärksamhet

Crossroads har fått stor uppmärksamhet, både i svenska medier och internationellt. Behoven av att erbjuda liknande stöd finns i många europeiska storstäder. I Göteborg har ännu ett Crossroads öppnat och planer för liknande verksamheter finns i Köpenhamn och Helsingfors.

 

– Migrationen kommer att öka och det är viktigt att se detta som ett fenomen som behöver lösas på europeisk nivå, menar Thomas. Det finns en rädsla att attraktiva lösningar ger ökad migration, men det tror jag är helt fel. Ett Europa med olika socialförsäkringssystem och olika grad av arbetslöshet kommer att ge ökade människoströmmar. Då gäller det att ha effektiva lösningar och tidigt informera om förutsättningarna i det nya landet. Men vi måste också kunna lindra den direkta nöden. Det är vår skyldighet i ett medmänskligt utvecklat Europa. 

Språklig kompetens

På Crossroads kan de jobbsökande EU-migranterna få stöd och vägledning på sitt hemspråk samt hjälp med att översätta sina ansökningshandlingar till svenska. Hemsidan är översatt till 19 olika språk och bara bland EU-vägledarna talas nio olika språk. 

Våga testa

Crossroads uppmuntrar personalen att våga testa nya grepp. Det har till exempel resulterat i matlagningskurser där frivilliga kockar hållit matlagningskurser och sedan kunnat rekommendera deltagare till sina nätverk. Man har också haft rekryteringsträffar där olika företag fått blixtintervjua deltagare för att sedan kunna erbjuda arbete inom exempelvis bygg och städ.