Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Directa

I Botkyrka kommun var ungefär 30 000 personer inskrivna på arbetsförmedlingen år 2009. Hälften av dem var utrikes födda och har som grupp större problem än inrikes födda att komma ut på arbetsmarknaden. Directa utvecklar nya verktyg för att göra individen delaktig i integrationen.

 directa gruppaktivitet

Bildtext: Arbetsförmedlingen och Botkyrka, Huddinge och Södertälje kommuner driver projektet Directa  för att förbättra Arbetsförmedlingens och kommunens insatser, särskilt mot utrikes födda.

 

– Vi såg att en stor del av de utrikes födda som står långt ifrån arbetsmarknaden stod alldeles still, och att det tydde på brister i Arbetsförmedlingens och kommunens insatser, säger Directas projektledare Vanja Bardh Olsson.

 

Det var utgångspunkten då Arbetsförmedlingen tillsammans med Botkyrka, Huddinge och Södertälje kommuner drog igång projektet Directa.

Directa utvecklar verktyg för att förbättra Arbetsförmedlingens och kommunens insatser, särskilt mot utrikes födda.

 

– Vi är ett projekt som går att likna vid en verktygsfabrik. Vi bygger inte hus, vi bygger verktyg att bygga husen med, säger Vanja Bardh Olsson och förklarar att en skruvmejsel inte gör mycket nytta om man använder den som en hammare.

Yoga och omvärldskunskap

Huvudfokus i projektet är att prova olika arbetssätt och verktyg för, de i dag 45, deltagarna som sedan får ge återkoppling om hur de upplevt de olika aktiviteterna. Det kan vara allt från yogaklasser till omvärldskunskap.

 

– Vissa deltagare har aldrig åkt pendeltåg själva för att de känner sig osäkra. De flesta i projektet har bott i Sverige mellan fem och sju år, men en del så länge som 15 år, utan att ha jobbat, säger Vanja Bardh Olsson.

 

Deltagarnas gemensamma nämnare är att de har kort utbildning, knappa kunskaper i svenska, att de har stått långt ifrån arbetsmarknaden under lång tid och att de ofta har en komplex situation kopplat till hälsa. Med detta i bakhuvudet krävs särskilda insatser för denna grupp. Att göra deltagarna delaktiga i sin utveckling är a och o för att insatserna ska bli framgångsrika.

 

– Ett exempel är att låta de två första individuella samtalen vara helt utan agenda, att låta individen beskriva sin bild av sig själv. Det är viktigt att etablera en delaktighet för att det ska fungera längre fram, säger Vanja Bardh Olsson.

För det är ett exempel på när Arbetsförmedlingens insatser brister i dagens läge. Vanja Bardh Olsson menar att man ibland bara ser den fungerande delen av individen och inte helheten.

 

– Det pratas mycket om att det saknas motivation hos individerna, i vårt perspektiv är det ett synsätt som leder fel. Det handlar inte om att viljan saknas, utan det är kopplingen som saknas, anledningen till varför man gör saker och ting, säger hon.

Nya arbetssätt huvudfokus

Projektet Directa har satt upp väldigt låga kvantitativa mål, 15 procent, för hur många deltagare som ska komma ut på arbetsmarknaden genom projektet. Till stor del på grund av att det inte är projektets huvudsyfte.

 

– Däremot ska vi leverera minst 20 konkreta beskrivningar och arbetssätt och minst 20 vägar att anpassa och utveckla kommunens och Arbetsförmedlingens befintliga verksamhet, säger Vanja Bardh Olsson.

Läs mer:

Projektbanken på esf.se