Logotyp på utskrifter

New City

Verksamhetsidén är enkel. Vi kan inte göra något åt ungdomsarbetslösheten. Men vi kan göra arbetslösheten mer rättvist fördelad. Ungdomar i stadsdelarna Rosengård och Seved i Malmö ska ha samma chanser till jobb? Det är utgångspunkten för projektet New City som arbetar med coachning av unga.

 Coacher i projektet

New City, Malmö. Adem Özay och Henrik Nilsson är två av sju coacher i ESF-projektet. Foto: Torsten Thunberg

 

– De kommer frivilligt och oftast på eget initiativ till oss. De är unga som inte kommer in på arbetsmarknaden, berättar Lone Lindström, ordförande i föreningen Drömmarnas hus mitt i Rosengård i Malmö.

 

Ungdomar som är mellan 18 och 24 år får hjälp att knyta kontakter med bland annat myndigheter och medverkar i aktiviteter som kan underlätta vägen till arbete.

 

– Vi coachar. Vi resonerar och hjälper ungdomarna att upptäcka sin kompetens. Att tänka lite vidare än att det enda jobb jag kanske kan få är lagerarbete. Kanske följer vi med för att tala med folkhögskolan eller en arbetsplats berättar Henrik Nilsson, en av sju coacher i New City.

Coachar både ungdomar och arbetsgivare

På mötena med arbetsgivare får ungdomarna presentera sig och sitt CV. På den senaste speed-dejtningen presenterade sig 18 ungdomar och 7 fick jobb.

 

Coacherna har jobbat mycket med förberedelserna. De har arbetat med CV och presentationerna tillsammans med ungdomarna. Ofta går stödet ut på att hjälpa dem att hitta sina kompetenser, såna erfarenheter som de tror att en arbetsgivare inte är intresserad av.

 

- De vill ju bara veta vad jag haft för jobb – och det är inga, kan deltagarna säga.

 

Coacherna jobbar också mycket med arbetsgivarna. Kanske får gruppen ringa sjuttio, åttio arbetsgivare för att bjuda in och endast tio vill komma, seriöst. Fler vill komma bara för att det är bra PR för dem att synas i sammanhanget.

 

Coacherna talar om för arbetsgivaren, att det handlar om ungdomar i 20-årsåldern, att de inte har någon särskild utbildning.

Parterna har lärt av arbetssättet

Redan nu har parterna i projektet lärt av arbetssättet. Arbetsförmedlingen i Malmö har coacher som söker upp sin målgrupp, skolan och socialtjänsten på samma sätt som i New City.

Socialtjänsten har till och med öppnat en öppen social rådgivning med socialsekreterare som man kan droppa in till utan registrering.

New City i framtiden

New City-projektet fanns tidigare i Equal-programmet. Nu pågår del två och det behövs en tredje del som man ska ansöka om i år. Det tar tid att pröva och hitta bra metoder och få trovärdighet. I detta fall kanske sju-åtta år.

 

I fortsättningsprojektet vill man utveckla och förfina metoderna, bland annat etablera ett företagsnätverk att jobba med, lära av, men också visa på hindren för ungdomar på arbetsmarknaden.

Läs mer

Projektbanken på esf.se.