Logotyp på utskrifter

Produktionsskolan

Dansk modell ger ungdomar utan gymnasiebehörighet i Göteborg nya möjligheter. Eleverna i projektet Produktionsskolan får arbeta tillsammans på ett sätt som ligger nära kraven i yrkeslivet. Praktiskt arbete varvas med undervisning. Metoden prövas på Frölundagymnasiets Yrkesförberedande Centrum, YFC, i Göteborg.

Elev i Produktionsskolan

Bildtext: Produktionsskolan skapar en modell där elever får arbeta tillsammans under yrkesmässiga förhållanden.

 

- Idén är att skapa en arbetssituation för eleverna där de ska jobba ihop för att prestera någonting, förklarar Åsa Weibull, projektledare Produktionsskolan.

 

Kravet på närvaro är viktigt och på Frölundagymnasiet har det fått eleverna att känna att de ingår i ett arbetslag. För att  produktionen ska fungera behövs alla och man är noga med att följa upp frånvaro.

 

Pedagogiken bygger på ”productive learning”; ett entreprenöriellt förhållningssätt som också ligger till grund för de danska produktionsskolorna där ett styrande inifrånperspektiv bygger på teambuilding och ansvaret fördelas.

Tillverkas ”på riktigt”

Undervisningen bedrivs i företagsliknande former och de varor som produceras ska vara av så hög kvalitet att de kan konkurrera på en öppen marknad. En faktor som skapar självförtroendet eftersom det som tillverkas är ”på riktigt”. Yrkespraktik är en viktig del och projektet arbetar mycket med kontakterna med arbetsgivare.

 

Produktionsskolans elever i Göteborg passar väl in i de av riksdagen beslutade nya IV-program som ska införas i gymnasieskolan från höstterminen 2011. Speciella program ska skräddarsys för elever utan behörighet till ett nationellt program. Yrkesintroduktion varvas med yrkesutbildning och lärandet är delvis arbetsplatsförlagt. Fullt utbyggd ska elevantalet vara 100 enligt planen.

 

Fullt utbyggd ska Produktionsskolan på Frölundagymnasiet i Göteborg bli en treårig utbildning som leder till yrkesutbildning eller arbete. Första året ska praktiskt arbete i verkstäderna varvas med olika moment av karaktärsämneskurser och teoretiska kärnämnen. Produktionsskolan finansieras till 40 procent av socialfondsmedel.

Sprida modellen

Under andra läsåret införlivas arbetsplatspraktik. Tredje och sista året ska eleven erbjudas en lärlingsplats där skolan har ansvaret för komplettering av kurser och utbildningar så att eleven får full yrkesbehörighet. Förhoppningen är att verksamheten ska bli en central del av Yrkesförberedande centrum i Göteborg.

 

En viktig komponent i projektets arbetsmodell är ett verktyg för uppföljning av eleverna – det är resultatet av det transnationella samarbetet med danska skolor. Lärare och elev går tillsammans igenom studieresultat och process.

 

- Arbetsmetoden, tror jag på. Det är sättet att jobba med eleverna, att se eleven i sitt arbete och därifrån utgår lärandet. Detta tror jag man kan anpassa på andra ställen, säger Åsa Weibull.

Läs mer

Projektbanken på esf.se