Logotyp på utskrifter

Spira

Polisen i Stockholms län har länge saknat medarbetare med utomnordisk bakgrund, samtidigt har ungdomsarbetslösheten varit hög i regionen. Detta är bakgrunden till projektet Spira Stockholm som efter erfarenheter från tidigare projekt har satsat på utbildning för ungdomar för civilanställning och mångfaldsutveckling av egen personal.

 

Kia Samrell

Bildtext: Kia Samrell ser mer öppna attityder till mångfald inom polisen efter Spiraprojektet.

 

En tidigare mångfaldssatsning i Södertälje polismästardistrikt gav erfarenheter för Spira som utbildat ungdomar för civilanställning inom polisen eller inom de strategiskt utvalda samverkansparternas verksamheter, enligt projektplanen.

 

– Utgångspunkten var egentligen att vi behövde den grupp som stod utanför arbetsmarknaden i vår organisation. Språkmässigt och kulturellt kunde de bli en tillgång för polisen, säger Kia Samrell, projektansvarig för Spira.

Starkt stöd från ledningen

– Vi har redan från början haft ett starkt stöd från vår länspolismästare Carin Götblad. Nu kan vi landa och förvalta det vi gjort under projekttiden, säger Kia Samrell.

 

Efter en introduktionsutbildning kom ungdomarna in i 13 månaders praktisk verksamhet inom polismyndigheten. Inte helt enkelt eftersom arbetet är mycket regelstyrt, exempelvis ifråga om sekretess. Men redan under förprojekteringen utbildades samordnare för att kunna ta emot deltagarna och fungera som länkar till medarbetarna. Varje deltagare hade en coach under projekttiden.

 

– En del av satsningen gav sidoeffekter. Vi presenterade Spira på seminarier och bland andra Försvarsmakten blev intresserade. Där såg man behov av att arbeta mer med mångfald i rekryteringen i samband med att de värnpliktiga ersätts av anställd personal.

 

– Fint sa jag, då har jag några som kan rekryteras. På den vägen fick vi hjälp att hitta tio myndigheter och organisationer som tog emot våra adepter på studiebesök, några av dem fick jobb, berättar Kia Samrell.

Kursplanen följde rättskedjan

Kursplanen följde hela den rättsliga kedjan och polisväsendet. Innehållet anpassades också efter behovet hos adepterna – många hade aldrig varit ute på en arbetsplats.

 

– För dem blev det en spännande upplevelse, men en del tyckte att de hade kommit tillbaka till skolbänken igen.

 

Av 70 deltagare har 38 stannat kvar och jobbar som civilanställda, bland annat är en sekreterare till en polismästare. Andra har blivit passhandläggare och passkontrollanter. De övriga i gruppen har gått till andra jobb utanför polisväsendet. Totalt gick 82 procent vidare till jobb eller studier, enligt projektuppföljningen.

 

– Skulle vi göra om projektet borde vi trycka ut mer ansvar på mellancheferna, men många har ändå varit fantastiska, säger Kia Samrell.

 

Kia Samrell berättar att man kan se förändringar i attityder till mångfald och rekrytering. Organisationen visar större öppenhet där man tidigare ofta sett hinder. Det finns också en insikt om att ökad mångfald är ett sätt att stärka polisens varumärke.

 

– Det känns inte farligt att avsluta Spira nu, för vi vet att vi kommer att fortsätta att jobba så här!

Läs mer

Läs om projektet i projektbanken på esf.se