Logotyp på utskrifter

Tusen nya ungdomsjobb

Ungdomsarbetslösheten sköt i höjden, och Luleå kommun var inget undantag. En lösning var att skapa ett forum för de unga att komma ut i arbetslivet. Genom att samarbeta med näringslivet skulle projektet Tusen nya ungdomsjobb i Luleå göra just detta.

Skidglasögon

Se varandras förutsättningar – I Luleå satsade projektet Tusen nya ungdomsjobb i Luleå på möten mellan näringsliv och unga för att öppna arbetsmarknaden. Foto: Fotoakuten.

 

– Vår primära målgrupp var de unga arbetslösa, säger projektledaren Lena Sundkvist, men arbetsgivarna, med sina behov, var vår sekundära målgrupp. Vi fick jobba mycket med båda sidorna och det var bra.

 

När Luleå Näringsliv AB tog initiativet till projektet 2006 var det svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens för företagen i Luleå kommun. Tanken var att de många, trots högkonjunkturen, arbetslösa ungdomar som fanns i kommunen kunde fylla dessa hål. Det är en push- and pullmodell – att unga som vill ha jobb och arbetsgivare som behöver kompetens ser varandra som viktiga förutsättningar för att uppfylla bägge parternas behov.

 

Situationen förändrades drastiskt under krisen och det blev mer av bara en push-modell. Arbetsgivarna sökte inte arbetskraft.

 

– Ungdomarna fick möjlighet att träffa arbetsgivare och nätverka, för dem var det viktigt att hamna i rätt sammanhang. Vi diskuterade mycket kring att inte ha en uttalad metod, men jag tror att det är viktigt att man utgår från varje individ, och använder olika metoder utifrån deras behov.  Alla ungdomar hade sin egen arbetsvägledare, men även öppna aktiviteter som de kunde välja bland.

Olika ersättningssystem

Tusen nya ungdomsjobb i Luleå avslutades 2010 och ägdes av arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå. Projektet jobbade främst med unga vuxna mellan 18 och 25 år som kom via det kommunala uppföljningsansvaret och Socialtjänsten eller på eget initiativ. Ett problem var de restriktioner som de olika ersättningssystemen innebar.

 

– Vissa fick inte studera, andra fick inte praktisera, säger Lena Sundkvist. Från början ville vi öppna upp och lossa på kraven, men till slut bestämde vi oss i för att bara jobba utifrån de olika möjligheter som deltagarna hade.

 

Ett annat problem under projektperioden var att det faktiskt inte fanns så många jobb att söka.

 

– Men Luleå Näringsliv AB var ett stöd under hela projektet, vi kunde använda deras kanaler för att hitta praktikplatser och jobb.

Under projekttiden cirkulerade 700 ungdomar i projektet och de kvantitativa målen blev uppfyllda, 211 ungdomar gick till jobb genom projektet.

Pröva metoder

– Men det var inte huvudfokus, säger Lena Sundkvist, det var att få pröva metoder. Sedan kan vi ju inte med säkerhet säga att de som fick jobb i dag är självförsörjande, men om de en gång har haft ett jobb är det lättare att få ett annat.

 

Projektet jobbade även transnationellt och gjorde flera resor, bland annat en till Birmingham tillsammans med ungdomar från projektet. Där mötte de en organisation som jobbar med ungdomar som har det svårt på arbetsmarknaden.

 

– Det var intressant att se hur arbetslösheten bekämpas i olika länder, men även att resa tillsammans med ungdomarna. Det är fascinerande att vara där på samma villkor som projektdeltagarna, att få se saker ur deras perspektiv och möta nya frågeställningar.

Läs mer

Mer information hittar du i Projektbanken.