Logotyp på utskrifter

Nuevo

Sveriges unga når arbetsmarknaden i allt högre åldrar. Några av dem når den inte alls. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar sprider sig och med den en allt dystrare framtidssyn. Plötsligt är risken för utslagning i unga år en realitet. Samhället står inför en stor utmaning som kräver extraordinära åtgärder.

Illustration av två kvinnor vid ett runt bord. Illustration: Majsan Sundell.

Väg två till jobb ett

– I dag finns en stor grupp ungdomar som lever under tuffa förhållanden. Många har hoppat av skolan utan att lyckas hitta arbete. Snart hamnar de i utanförskap och får luckor i samhällsorienteringen. Några av dem vi träffar är i stort sett ovetande om vad vissa vanliga yrken innebär, berättar projektkoordinator Mia Ström.

 

Från kontoret i Örebro överblickar hon NUEVO, fem mellansvenska kommuners satsning på att utveckla nya metoder att ge långtidsarbetslösa 18–29 åringar fäste på arbetsmarknaden. Totalt ska 500 ungdomar delta i projektet. Målet är att coacha hälften av dem till arbete eller studier.

 

– Eftersom unga väntar allt längre med att börja arbeta har vi valt en högre åldersgräns. I dagsläget är vår genomsnittsdeltagare 23 år, har försörjningsstöd och lever i en situation där vi ofta får börja med att helt enkelt få upp dem på banan, fortsätter Mia Ström.

 

Grunden för NUEVO är att låta deltagarens behov forma verksamhetens utveckling på såväl ett individuellt som ett övergripande plan. Mellan varje vägledare och deltagare skapas en relation och personliga mål som tillåts ta den tid och de resurser som krävs. Det innebär att de fem kommunerna i viss mån skiljer sig i val av aktiviteter och samarbetspartner.

 

– För att lyckas måste vi anpassa oss till individ och förutsättningar. Alltså prövar varje kommun sina egna vägar. Blir det fel backar man, är det rätt går man vidare. Parallellt för vi en kontinuerlig dialog där vi lyssnar och lär av varandra. Längre fram kommer vi att skapa en gemensam grund som anger riktningen för framtida insatser, säger Mia Ström.

 

Med två år kvar av projektet återstår en lång väg att gå, men att de första 39 deltagarna redan tagit steget vidare till arbete och studier tyder på att kompassen hittat rätt.

Stort intresse

NUEVO uppmärksammas redan utanför hemkommunerna. I Göteborgsregionen ser en kommun över möjligheten att starta en liknande verksamhet, temagruppen Unga i arbetslivet förbereder ett studiebesök och i vår presenteras projektet vid en konferens i regi av SKL.

Ord på vägen

I en tidig utvärdering av NUEVO berättar några av deltagarna att de ”får vara just den de är”, ”lär sig bättra på sin självkänsla och självförtroende”, ”känner trygghet i projektet” och ”upplever tillit till vägledarna”.