Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

KomPaRe

Prognoser för Norrbottens och Västerbottens län visar att en väldigt stor del av arbetskraften kommer att lämna arbetsmarknaden inom en snar framtid. Samtidigt står en stor grupp unga utanför arbetsmarknaden, en grupp som ofta finns kvar oberoende av hur arbetsmarknadsläget ser ut.

 

Projektcoacherna i KomPaRe

Coacherna i projektet Anna-Lena Grönlund, Skellefteå, Peter Lundkvist, Piteå, Anna Wiklund, Piteå och Rolf Naalisvaara, Skellefteå. Fotograf: Pernilla Isaksson

 

– Tanken var att ungdomarna själva skulle bygga upp sitt eget program och sedan handplockade vi praktikplatser. Platserna hade olika syften för olika personer: några ville lära sig mer om branschen, en del behövde struktur i livet och andra för att få ett arbete, säger Lotta Sundman, projektledare för socialfondsprojektet KomPaRe.

 

Projektet verkade i Piteå och Skellefteå och fokus låg på ungdomar som står långt utanför arbetsmarknaden. Just samarbetet över länsgränserna ser Lotta Sundman som en mycket positiv del av projektformen.

 

– Det är väldigt inspirerande att jobba över länsgränserna, vi kunde prata om de olika utmaningar vi stod inför, säger hon.

Skapa struktur

En viktig del i metoden är att deltagarna ska ha något att göra varje dag, och det var allt från praktik till studiebesök.

 

– Varje morgon hade vi frukostmöte med deltagarna, för att skapa struktur i deras liv. Vi ofta besök av en arbetsgivare under mer avslappnade former så det blev att naturligt samtal. Deltagarna kunde även praktisera studier, som att vara på folkhögskola eller vuxenutbildning för att pröva på studiemiljön.

 

Projektet har även arbetat transnationellt med ett projekt i universitetsstaden Leuven i Belgien. Dit åkte fem ungdomar tillsammans med en handledare och praktiserade som bland annat parkarbetare.

 

– Det var kanonbra, säger Lotta Sundman. De förstod att de vågar och klarar av mer än vad de trott. I den gruppen gick alla utom en till arbete eller utbildning.

Utlandspraktik

Och det var just socialfondsprojektet som möjliggjorde utlandspraktiken för deltagarna. I vanliga fall är det svårt för personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen åka utomlands utan att förlora sitt ekonomiska stöd, även om syftet är att öka sina möjligheter att få ett jobb.

 

KomPaRe avslutades i augusti förra året. I de båda länen har 140 personer gått igenom projektet. Målet var att 50 procent skulle gå vidare till arbete eller studier, men resultatet blev bättre än så.

 

– Ungefär 59 procent av deltagarna gick efter projektet till arbete eller studier. Det är ett jättebra resultat, för det är verkligen en tung grupp. Vi har även kollat hur många som tycker att de har vuxit genom projektet, att det har gett dem något, och det tyckte nästan alla.

 

I Skellefteå har kommunen implementerat hela projektet och i Piteå jobbar de med delar av metoderna. Bland annat har de fortsatt med gemensamma frukostar så att ungdomarna kan inspirera varandra, men det är inte den viktigaste delen.

 

– Det handlar framförallt om tänket, säger Lotta Sundman. Att ungdomarna själva får uttrycka vad som är bra och vad som fungerar, istället för att vi sitter på kammaren och funderar.

Läs mer

Om du vill veta mer om KomPaRe:

ESF:s Projektbank.