Logotyp på utskrifter

KUBIK

När ungdomsarbetslösheten sköt i höjden hamnade Kalix och Överkalix bland orterna på bottennivån i jobbligan. Det kommunöverskridande projektet Kubik har gett ungdomar motivationen att förändra sina liv.

 

Kubik - bild på truck 

Projekt KUBIK fokuserar på att ungdomar själva ska sätta upp mål för att lyfta självkänslan och chans till ett jobb

 

– Denna grupp cirkulerar runt bland myndigheterna och får ständigt olika bud. De faller mellan stolarna och för att göra något åt det behöver vi en bättre samordning mellan kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten, säger Catarina Johansson, handledare i projektet Kubik.

 

Problematiken i området handlar främst om bristen på arbetstillfällen för ungdomar, framförallt för dem med låg utbildning. De lättillgängliga jobben har på olika sätt försvunnit, exempelvis har mycket inom industrin datoriserats.

 

– Även en bilmekaniker måste vara välutbildad i dag. Företagen behöver kompetensen, men det handlar även om nedskärningar och då behöver de kunnig personal från dag ett. 

Kommunöverskridande projekt

Kubik är ett samarbete mellan Kalix och Överkalix kommun. Tanken var att projektet skulle få deltagare från flera myndigheter, men i samband med projektets start förändrades Arbetsförmedlingens uppdrag. De fick direktiven att slussa vissa arbetslösa till externa jobbcoacher. I och med det kom de ungdomar som hade det allra svårast till projektet, främst från socialtjänsten.

 

– Vi fokuserar mycket på att ungdomarna ska hitta motivationen att förändra sina liv. När vi tar emot deltagare är vi tydliga med att de ska vilja gå ur arbetslöshet och eventuellt beroende. Förändringen kommer med viljan, säger Catarina Johansson.

 

Målgruppen är ungdomar mellan 16 och 24 år. En viktig del av metoden är de individuella samtal som hålls med deltagarna när de kommer in i projektet. Under dem kartlägger de sin problematik tillsammans med handledaren.

 

– En annan viktig del av metoden är livsorientering. Det bygger på att deltagaren ska hitta självkänsla och att sätta upp mål. Det kan exempelvis vara att slippa socialtjänsten, eller att bli lastbilschaufför. 

Fokus på förändring

Catarina Johansson menar att det är viktigt att fokus inte ligger på jobb, utan på att väcka lusten till förändring hos individen. Under projekttiden får vissa deltagare prova på studier och praktik medan andra jobbar med att få struktur i vardagen.

 

– Områdets företagare ger oss idéer kring vad vi kan tillföra näringslivet. De tar även emot praktikanter, men syftet är inte alltid att lära sig yrket utan kan även vara social praktik.

 

Att i genomsnitt ha 50 deltagare rullande i projektet är en av projektets målsättningar. På grund av Arbetsförmedlingens nya direktiv ligger den siffran på ungefär 35 personer. En annan målsättning är att 55 procent av ungdomarna ska komma ut i arbete eller utbildning efter projektet. Där är 71 procent av deltagarna i dag. I princip alla deltagare anser även att deras möjligheter att få jobb har ökat.

 

Projektet lever vidare genom att motivationsarbetet och metoden med livsorientering och praktik är implementerade.

Läs mer 

Projektbanken: http://www.esf.se/sv/Resultat/Projektbanken/Behallare-for-projekt/Ovre-Norrland/Projekt-KUBIK/