Logotyp på utskrifter

Vidgade vyer i alla led

Sommaren 2008 skapade Jägersro brandstation stora rubriker över hela Sverige. Efter att en längre tid ha utsatts för stenkastning och hot vid utryckningar i Malmös miljonprogram, vägrade brandmännen nu att ge sig in i vissa bostadsområden utan poliseskort. Läget var ohållbart, och frågan klättrade snabbt på ledningens agenda.


Slutövning för de blivande brandmännen i projektet En integrerad räddningstjänst. Foto: Steffanie Müller.

Glödhet insats

Sommaren 2008 skapade Jägersro brandstation stora rubriker över hela Sverige. Efter att en längre tid ha utsatts för stenkastning och hot vid utryckningar i Malmös miljonprogram, vägrade brandmännen nu att ge sig in i vissa bostadsområden utan poliseskort. Läget var ohållbart, och frågan klättrade snabbt på ledningens agenda.

– Vi insåg att bollen låg hos oss, att vi måste utveckla vårt mångfaldsarbete. Så med inspiration från Södertäljepolisens Spira-projekt började vi skissa på en utbildning för utomnordiska deltagare som skulle göra dem anställningsbara för oss, berättar Gunilla Jansson, projektledare vid Räddningstjänst Syd.

Idén beviljades 3,2 miljoner Socialfondskronor och Räddningstjänst Syd tog emot 180 intresseanmälningar. I strävan att forma en grupp som representerade miljonprogrammets demografi valdes ett team bestående av 24 ungdomar, 18 språk och 11 nationaliteter. Vid årsskiftet var bollen i rullning. Stor vikt lades vid kommunikation på alla plan, och resultaten
lät inte vänta på sig.

– På kort tid har de här ungdomarna uträttat oerhört mycket. Utöver utbildningen har de med sin utåtriktade verksamhet vidgat vyerna i både miljonprogrammen och våra egna led. Det har varit en stor förmån att få lära känna och arbeta med dem, fortsätter Gunilla Jansson.

Hösten 2009, med bara veckor kvar av utbildningen, är Räddningstjänst Syd i färd att anställa några av deltagarna. Ytterligare några kan hoppas på arbete i närliggande regioner. Och framför allt, stämningen i miljonprogrammen är betydligt lugnare. Framgången är ett faktum, och nu börjar fler aktörer tänka i liknande banor, senast att höra av sig var Malmöpolisen.

– Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter, och några av de viktigaste är att samla engagerat folk i projektet, arbeta hårt med intern förankring, och sist men inte minst, utnyttja det processtöd ESF-rådet erbjuder, det är guld värt!

Processtöd

Att få stöd ur Socialfonden förutsätter hänsyn till en rad aspekter. För att lotsa projekten rätt erbjuds kostnadsfritt processstöd inom Tillgänglighet, Jämställdhetsintegrering, Projektutveckling och Strategisk påverkan & lärande. Här ges expertråd i hur dessa perspektiv säkras en plats i ansökan och förblir en naturlig del i det fortsatta projektarbetet. Läs mer under Processtöd.

Praktisk kommunikation

Vi åt lunch med eleverna och pratade bland annat om de senaste dagarnas händelser på Herrgården. Vi frågade vad de hade för förväntningar på brandmännen och fick svaret ”Att de ska rädda våra liv”. ”Är det inte dumt att kasta sten på dem då?” undrade vi. Och det höll ju eleverna med om.

inSPIRAtion

Integrations- och jämställdhetsprojektet Spira pågick 2005-2007 i Södertälje polismästardistrikt. 17 deltagare fick visstidsanställning i två år, möjlighet att komplettera sina gymnasiebetyg, samt en personlig coach med målet att få fast anställning inom polisen. I dag är tre färdiga poliser, fyra studerar på polishögskolan och fem är civilanställda inom polisen. Hösten 2009 sprids satsningen över hela Stockholms län, nu med 70 deltagare.