Logotyp på utskrifter

Utveckling mot arbete (UMA)

En film från socialfondsprojektet "Utveckling mot arbete (UMA)".

 

Många människor står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver stöd för att komma ut i arbete. Målgruppen för projektet är individer som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden. UMA drivs av Alma Folkhögskola och kompletterar det tidigare ESF-projektet Livsvals rehabiliterande och motiverande aktiviteter med arbetsträning.

 

Det sker genom att minska gapet mellan personlig utveckling och arbetsplatsträning, stärka individens förmåga och att ändra attityden hos arbetsgivare och övrigt omgivande samhälle med avseende på målgruppens speciella behov av stöd och åtgärder.

 

Mer om information om projektet finns i vår projektbank.