Logotyp på utskrifter

ArbetSam

En film från socialfondsprojektet "ArbetSam".

 

Projektet inriktar sig på arbetsplatsnära lärande med inriktning mot personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Syftet är att på arbetsplatsen skapa förutsättningar till lärande i vardagen och därmed möjligheter för deltagare i projektet att stanna kvar i arbetslivet. Projektet ska bygga vidare på erfarenheter från genomförda liknande projekt.

 

Mer om information om projektet finns i vår projektbank och på Lidingö Stads hemsida.