Logotyp på utskrifter

eufonder.se

Webbplats guidar till EU-stöd 

Eufonder.se är en guide för den som vill veta mer om vilka program inom de Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) som berör Sverige.

 

Via webbplatsen går det att hitta till de stöd som finansieras med hjälp av fonderna. Där finns information om fondernas 27 program, om hur fonderna skiljer sig åt och hur de kompletterar varandra. Eufonder.se förklarar också EU:s mål och Europa 2020-strategins roll i utvecklingen för en smart, hållbar tillväxt för alla.

 

 

Information om fonderna

Regionala utvecklingsfonden stärker regionernas konkurrenskraft och utvecklar näringslivet. Socialfonden förstärker och utvecklar den nationella arbetsmarknadspolitiken. Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling innehåller stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Havs- och fiskerifonden ger stöd för att utveckla vattenbruk och hållbart fiske. Samtliga fonder ska även arbeta utifrån de horisontella principerna:

  • jämställdhet,
  • tillgänglighet,
  • icke-diskriminering och
  • hållbarhet.
Bild i högerkolumn