Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Partnerskapsöverenskommelse

Sverige har träffat en så kallad partnerskapsöverenskommelse med Europeiska kommissionen för denna programperiod. Den beskriver de övergripande prioriteringar för ESI-fonderna för att uppnå Europa 2020-målen och för att stärka EU:s och Sveriges konkurrenskraft. Ytterligare ett mål är att främja synergier och undvika överlappning mellan fonderna samt öka förutsättningarna för samordning med andra instrument på EU-nivå och nationell nivå.

 

Därför har Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Statens jordbruksverk den 5 december 2013 fått uppdraget att fördjupa sitt samarbete kring fondgemensamma frågor.

 

Partnerskapsöverenskommelsen 2014-2020.