Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Lokalt ledd utveckling genom leader

Jordbruksverket har runt 67 miljoner kronor till socialfondsinsatser på lokal nivå. Den lokala nivån är uppdelad i närmare 50 områden som byggts upp av de lokala aktörerna och beslutats av verket. Varje område för lokalt ledd utveckling har sin egen utvecklingsstrategi, inom vilken aktörer kan ansöka om medel. Jordbruksverket beslutar om insatser utifrån det som bestämts i varje område.

 

Socialfondsinsatserna påminner mycket om Europeiska socialfonden som ESF-rådet har ansvaret för. Arbetet med den lokalt ledda utvecklingen gör det möjligt för mindre organisationer och företag att använda ESF-medel för att förbättra sina villkor på den lokala nivån. Insatserna ska då stämma överens med det som varje område för lokalt ledd utveckling har tagit upp i sin strategi.

 

De första projekten kan vara plats till våren 2016. Kontakta Jordbruksverkets kundtjänst för mer information.

 

 

Svenska ESF-rådet är medlem i Landsbygdsnätverket. Vi sitter både i dess styrgrupp och dess samordningsgrupp för lokalt ledd utveckling. Vi sitter också i tre övervakningskommittéer som Jordbruksverket administrerar.