Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Lanseringskonferens 2014

– Startskott EU-fonder 2014–2020

Nu går startskottet för de Europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014–2020 (ESI-fonderna). De utgörs av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Tillsammans utvecklar vi Sverige 

Den 11 2014 november arrangerade Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket tillsammans en lanseringskonferens på Münchenbryggeriet i Stockholm.

 

Över 70 miljarder kronor ska stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin. Samordningen mellan fonderna ska öka för att nå bättre effekt och för att underlätta för dem som ska genomföra projekten.

Program

Moderator Ewa Hedlund leder samtal och intervjuar inbjudna under hela förmiddagen

09.00 Inledning
Ylva Johansson
, arbetsmarknadsminister, och Elisabeth Backteman, statssekreterare vid Landsbygdsdepartementet inleder dagen.

09.30 Förmiddagskaffe

09.50 Inledning, fortsättning
Gunilla Nordlöf
, generaldirektör, Tillväxtverket
Åsa Lindh, generaldirektör, Svenska ESF-rådet
Leif Denneberg, generaldirektör, Jordbruksverket 

10.10- 12.10 Ny programperiod 2014–2020

Europa 2020-strategin. Det övergripande syftet med ESI-fonderna
Nicola de Michelis
, direktör, EU-kommissionens generaldirektorat för regional och stadspolitik.
Andriana Sukova-Tosheva, direktör, EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

EU-fonderna och partnerskapsöverenskommelsen
Anna Olofsson, departementsråd, Regeringskansliet

Information om de Europeiska struktur- och investeringsfonderna
Panelsamtal om nyheterna i Sveriges förslag till program 2014–2020
Niclas Purfürst, avdelningschef Landsbygdsavdelningen, Jordbruksverket
Per Johansson, kontorschef Mellersta Norrland, Tillväxtverket
Håkan Forsberg, stf myndighetschef, Svenska ESF-rådet
Josefine Majewski, t.f. kontorschef Öresund-Kattegat-Skagerrak, Tillväxtverket

13.10 Så kompletterar och förstärker ESI-fonderna varandra.