Logotyp på utskrifter

E-fakturering

Att skicka Svefaktura till Svenska ESF-rådet

Från april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. Här finns olika metoder för dig som statlig leverantör att koppla upp sig mot oss via Svefaktura.

 

Svenska ESF-rådet använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på administrationsenheten.

 

Observera att Svenska ESF-rådet inte tar emot pdf-faktura via e-mail.


Via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

Adress i PEPPOL: 0007:2021005224

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL finns på ESV:s webbplats


Svefaktura med transportprofil Bas

Om ni inte har möjlighet att skicka e-fakturor via PEPPOL kan ni även skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet: 2021005224 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1266

E-fakturaformat och transportmetod på SFTI.se

Transportprofil bas på SEFTI.se


Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag, tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss.

 

De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) då den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

 

Vissa leverantörer väljer att själv bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

 

Om ni använder denna metod behöver ni registreras i Visma Proceedos accesspunktsregister för att era Svefakturor ska komma fram till oss. Vi behöver uppgift om den partsidentitet ni använder när ni skickar Svefakturor. Det kan t.ex. vara organisationsnummer eller GLN kod. För att nå rätt mottagare hos er om felaktiga Svefakturor inkommer behöver vi även uppgift om en "felmailadress".

 

Vi behöver därför följande uppgifter:

  • Leverantör
  • Partsidentitet
  • Felmailadress

Dessa uppgifter skickar ni sedan till oss via e-post eller direkt till Statens servicecenters Servicedesk på servicedesk.ehandel@statenssc.se som ärendemening anger ni ”Anmälan om Svefaktura”.


Svefaktura via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.


Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor ( >100 årligen ), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration behöver dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss via e-post.


Leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss via e-post, så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).


Pappersfakturor skickas till:

Svenska ESF-rådet, FE 195, 838 80 FRÖSÖN

Observara att vi inte kommer att acceptera pappersfakturor efter 31 mars, utan endast e-fakturor