Logotyp på utskrifter

En Smart Framtid: ESF-podden!

En Smart Framtid är Svenska ESF-rådets och Socialfondens podd där vi djupdyker i ämnen och frågor som på olika sätt rör utmaningar och samhällsfenomen som är kopplade till våra olika områden.


Här får du möta experter, forskare och kunniga företrädare och lyssna till deras reflektioner kring nya rapporter och analyser. Podden produceras av Rundfunk Media och programledare är Anna Olin Kardell.

 

Senast producerade avsnitt:

Avsnitt 26: ungdomssatsningar - från projekt till produktion 

 

Sedan år 2000 har ungdomsarbetslösheten i Sverige hållit sig på relativt höga nivåer. Under 2017 var ungdomsarbetslösheten 17,8 procent bland de mellan 15 och 24 år.


Men det ser också ljust ut. Enligt de senaste siffrorna är arbetslösheten bland unga i Sverige idag lägre än den har varit på många år. Så vad är det som har gjorts och hur ska vi göra för att fortsätta minska antalet unga som ställs utanför?

 

Om detta pratar vi om tillsammans med Malin Blomgren, sektionschef på Arbetsförmedlingen och projektledare för ESF-projektet Ung framtid och Mats Andersson, fd nationell samordnare på ESF-rådet.

 

 

Avsnitt 25: Digitaliseringen inom e-hälsa


I dag jobbar vi mot vision 2025 då Sverige ska vara världsledande på digitalisering in om e-hälsa. Samtidigt så finns det väldigt lite forskning inom det här området. Finns det en risk för att människan hamnar i kläm i denna tekniksträvan?

 

Detta pratar vi om i dagens avsnitt tillsammans med Viktoria Loo Skyman från Famna, projektledare för E-hälsoprojektet, samt Evamaria Nerell som arbetar på Socialstyrelsen med implementering av e-hälsa, välfärdsteknik och digitalisering i hälso-sjukvård och socialtjänst.

 

Avsnitt 24: gamingindustrin - inkludering, jämställdhet och vägen till arbete

 

I Sverige idag har vi ca 80 000 UVAS, ungdomar som varken arbetar eller studerar. Hos många är spelintresset stort och det har gett dom färdigheter som inte alltid premieras på vår traditionella arbetsmarknad. Samtidigt så fullkomligt blomstrar en svenska spelindustrin. I veckans avsnitt pratar vi om inkludering och jämställdhet i gamingindustrin, men också hur ungdomars spelintresse kan vara vägen till jobb.


Gäster: Katrin Dannberg, utvecklare på högskolan Skövde och projektledare för Studio Ludum, och Jasmine Isdrake, Innovatör inom spelindustrin , speldesigner, kreatör och regissör. 

 

Avsnitt 23: Livsmedelsförsörjning 

Vi har en dramatisk sommar bakom oss med en historisk torka och enligt klimatexperter är detta det nya som vi måste vänja oss vid. Redan 2017 beslutade riksdagen om en svensk livsmedelsstrategi med övergripande mål att öka livsmedelsproduktionen och stärka vår självförsörjningsgrad. Hur ska vi gå till väga för att bli självförsörjande och möta de nya klimatförutsättningarna? Detta ska vi prata om tillsammans med Thomas Bertilsson, Enhetschef näringspolitik på LRF, Lantbrukarnas Riksförbund och Ingmar Paulsson, Handläggare Svenska ESF-rådet.

 

Avsnitt 22: kompetensförsörjning industri

Ryktet om den svenska industrins död är betydligt överdriven. Den är fortfarande stark och viktig för vår konkurrenskraft och vår ekonomiska tillväxt. Tillverkningsindustrin i Sverige idag står för ca 20% av vår BNP och 77% av landets export. Att vi hänger med i den tekniska utvecklingstakten är därför oerhört viktigt. Ändå är det svårt för industrin att hålla sig i fas. Så hur gör man för att kompetensutveckla en bransch i ständig förändring? Detta pratar vi om tillsammans med Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall och Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi vid KTH och BTH samt forskningsledare på Entreprenörskapsforum.  

 

Avsnitt 21: Vägar till integration

Genomsnittsåldern för en vuxen som invandrar är 29 år vilket betyder att många som anländer är i sin mest produktiva ålder med större delen av arbetslivet framför sig. Men hur ska man göra för att matcha kompetensen hos dessa personer med kvalifikationerna för arbetet. Detta pratar vi om tillsammans med Catharina Bildt, seniorkonsult integration och kommunikation & Amir Amin, projektledare för det ESF-stödda projektet Etableringslyftet i Sigtuna.

 

Avsnitt 20: Tokigt i plugget II

Vi översköljs av alarmerande rapporter om att den psykiska ohälsan hos unga bara ökar och på liknande sätt ser det ut med skolavhoppen. I veckans avsnitt av En smart framtid pratar vi vidare om psykisk ohälsa bland unga, ett samtal som vi påbörjade i förra veckans avsnitt.
Medverkande: Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare på nordens välfärdscenter, och Alva Göransson, gymnasieelev som ingår i det SECiSO projketet i Sundsvall som det berättades om i förra avsnittet.

 

Avsnitt 19: Tokigt i plugget 

Den psykiska ohälsan hos unga ökar, allt fler mår dåligt och många klarar inte längre av skolan. På 10 år har den psykiska ohälsan fördubblats bland barn och ungdomar i åldern 10-17 år. Samtidigt är det värt att tänka på att nästan 80% av alla barn och ungdomar faktiskt mår bra. Är det så att vi överdriver den psykiska ohälsan hos unga som kanske egentligen borde betraktas som normala motgångar i livet? Detta pratar vi idag om tillsammans med Kerstin Evelius, regeringens nationella samordnare för psykisk ohälsa och annika Bostedt, Riksförbundet för Social och mental hälsa. Veckans avsnitt är det första av två om psykisk ohälsa.


Avsnitt 18: Rekrytera bredare

På Skills 360 Hackathon deltog myndigheter, forskare, intresseorganisationer och privat sektor för att tillsammans jobba på att hitta lösningar på hur vi inkluderar kompetens som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Vad kan den här typen av sammankomster bidra med, ger det dem det resultat vi önskar och hur kan vi eventuellt skynda på utvecklingen? Det pratar vi om tillsammans med Hedda Lindselius, samordnare Hackaton, Arbetsgivarverket & Marianne Öberg-Håkansson, nationell samordnare på svenska ESF-rådet.

 

I dagens avsnitt pratar vi tid. Hur förhåller vi oss egentligen till tiden och till vårt arbete? Hur medvetna är våra val kring hur vi fördelar vår tid? Vad är inlärda normer och kan vi våga utmana oss i tanken? En som verkligen utmanat vårt tänkande kring tid och arbete och som förmodligen tänkt mer på det än de flesta av oss andra är dagens gäst, Bodil Jönsson. ”Det har smugit sig in i huvudet på folk att arbete är allt” säger hon och hur det är med det är en av sakerna som det kommer pratas om i dagens program.


Framtidens utmaningar kräver nytänk och i veckans avsnitt av En smart framtid pratar vi sociala innovationer, och vi gör det tillsammans med Malin Lindberg, professor, avdelningen för industriell design vid LTU, och Christian Råbergh, fd ESF-analytiker med fokus på transnationellt samarbete och sociala innovationer.


Avsnitt 15: Sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag har som mål att nå personer som står utanför arbetsmarknaden och få dem delaktiga och engagerade i olika slags affärsdrivande företag. Detta pratar vi om tillsammans med Jenny Hjalmarsson, kvalitetssamordnare och projektchef på Famna & Sven Bartilsson, senior konsult på Coompanion.


Avsnitt 14: Pånyttfödd bergsnäring

Gruvindustrin i Sverige är framgångsrik, trots det är gruvarbete som yrkesval inte särskilt attraktivt. Hur når vi ut så att fler ser gruvnäringen som sin framtida arbetsplats? Medverkande: Jan Johansson, professor Arbetsvetenskap, LTU och Ninni Broström, Projektledare, ESF-projektet RockCamp.
 

 

Avsnitt 13: Nyanlända - från akuta insatser till långsiktigt integrationsarbete

Nyanlända är inte en homogen grupp och därför kan man inte ha samma metod och samma väg in för dem på den svenska arbetsmarknaden. I veckans avsnitt pratar vi om individbaserade insatser tillsammans med Michal Ulatowski, sektionschef för arbetsförmedlingen i Kalmar län och Göran Hallin, Strategisk rådgivare på Kontigo.

 





Bild i högerkolumn

Här hittar du samtliga producerade avsnitt!

iTunes för appleanvändare:

itunes.apple.com/se/podcast/en-smart-framtid/id1382665858?mt=2

Acast för androidanvändare: 

https://www.acast.com/ensmartframtid