Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Vinst OCH arbete. De sociala företagen i Halland har delat fokus.

6 mars 2014

De senaste två åren har drygt 50 jobbtillfällen skapats av arbetsintegrerande sociala företag i Halland. Samtidigt har dessa företag skapat både egna vinster och vinster för kommunerna och samhället i stort.

Mässa kring socialt företagande den 7 mars

Nu arrangeras för första gången en mässa kring socialt företagande i Halland, hasofoma14. Den 7:e mars mellan klockan 10 och 15 möts 14 aktörer för att visa upp sina respektive verksamheter. Platsen är ESF-projektet Bumerangs lokaler på Enslövsvägen 38 i Halmstad.

- När vi startade projektet i augusti 2011 var Halland det enda län i Sverige där det ännu inte fanns arbetsintegrerande sociala företag. Sedan dess har vi och ett antal andra halländska ESF-projekt arbetat med att ge politiker och tjänstemän kunskap kring verksamhetsformen. Det vi nu kan genomföra i och med hasofoma14 är en frukt av detta arbete. Jag hoppas att mässan kommer att ytterligare bredda vårt nätverk och samtidigt vara en del av vårt strategiska påverkansarbete för att skapa fler arbetstillfällen i Halmstad, säger projektledare Erik Jansson.

Förutom en del med de utställande verksamheterna kommer även representanter från myndigheter, bland annat ESF, och de halländska kommunerna att frågas ut kring hur de ser på arbetsintegrerande sociala företag.

HASOFOMA är en sammanskrivning av Hallands sociala företagsmässa.

Bumerangprojektet drivs av ABF Sydhalland i samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan med finansiering från Europeiska Socialfonden, ESF. Projektet försöker bredda arbetsmarknaden i Halmstad med omnejd genom att arbeta med de möjligheter arbetsintegrerande sociala företag skapar. Sedan starten i augusti 2011 har ca 70 personer deltagit i projektets verksamhet varav ca 25 gått vidare till arbete.