Logotyp på utskrifter

Viktig information: programändring i PO3

4 januari 2019

Nu finns en förändrad version gällande villkoren för programsamråde 3 (sysselsättningsiniativet för unga) i socialfondsprogrammet.

 

Vänligen notera att ändringen enbart gäller de utökade delregionerna i PO 3.

 

Uppdaterad version programområde 3, Socialfonden