Logotyp på utskrifter

UngÖst - Samarbetet med Polisen viktigt

7 maj 2018

Anna Byström är projektledare för Socialfondsprojektet UngÖst. Det är inte första gången hon jobbar i ett Socialfondsprojekt. Något som gör stor skillnad för projektet UngÖst, är det nära samarbetet med Polisen.

 

Anna Byström är projektledare för Socialfondsprojektet UngÖst.

Anna Byström, projektledare för UngÖst.


– I Göteborgs nordöstra distrikt har vi en polischef som är positiv till den här typen av samarbete, berättar Anna Byström. Polisen har ett förhållningssätt som att ”det här klarar vi inte själva”, men ställer ändå höga krav, det sporrar oss i arbetet med metodutvecklingen.

– Samarbetet gör att vi lättare kan fånga upp ungdomar i vår målgrupp. Självklart skulle vi önska att det fanns fler patrullerande poliser. Men vi är väl medvetna om att Polisen gör vad de kan med de resurser de har.

 

Polisen kan i ett tidigt skede se någon som riskerar att hamna i till exempel kriminalitet och missbruk, men som inte är där än. Det kan vara killar och tjejer som springer ärenden, sitter i bilar i sällskap med kända kriminella, som rör sig i en kriminell sfär utan att ha gjort kriminell ”karriär”.

Stor bredd inom målgruppen

– Vi är själva förvånade över hur varierande problematik våra projektdeltagare har, säger Anna Byström. Indikatorerna är många. En vanlig indikator är att man blivit utsatt för våld i sin uppväxtmiljö. En annan, en ej närvarande pappa och kanske också en ej närvarande mamma.

– Boendesituationen är också en väldigt viktig faktor som påverkar ungdomarna negativt. De har få chanser till ett eget boende eller lever i olämpliga miljöer. Det här påverkar deras möjligheter att vara aktiva i en förändringsprocess. 

 

I sin delrapport redovisar UngÖst statistik om de 46 projektdeltagare som fanns i projektet 2017 02 01–2017 11 30. Många av deltagarna i grundskole- och gymnasieåldern har initierats i projektet på grund av att de inte är i skolan. Befintligt och tidigare narkotikamissbruk är ett tydligt inslag. Liksom kriminalitet. 19 procent av de kvinnliga och 45 av de manliga projektdeltagarna är dömda för brott.

 

– Det handlar om att få fatt i dem innan det har gått för långt. Den största delen är motivationsarbete och att bygga relation och tillit, berättar Anna Byström.

Nu kan vi samverka med UngKOMP!”

Nu går projekttiden för UngKOMP ut. Eftersom både UngÖst och UngKOMP är socialfondsprojekt, så har samma projektdeltagare inte kunnat vara registrerad i båda projekten samtidigt. UngKOMP kommer att leva vidare i någon form även när projektet inte är finansierat av Socialfonden.

 

– Tidigare när vi inte velat släppa en projektdeltagare, har vi behövt använda oss av Arbetsförmedlingens reguljära verksamhet eller KRAMI. De lösningarna passar bara vissa av våra deltagare, säger Anna Byström.

 

Det kan vara när UngÖst fortfarande stöttar projektdeltagaren med till exempel ”myndighetspussel”, drogproblematik eller sociala omständigheter.

 

– ”Vanliga” Arbetsförmedlingen är jättebra, men UngKOMP kan hjälpa våra projektdeltagare ännu bättre när det är dags att ta steget mot sysselsättning.

– Nu kan vi samverka med UngKOMP! Vi får en helt annan närhet och kan jobba parallellt med projektdeltagarnas sysselsättning på ett smidigare sätt, fortsätter Anna Byström.

 

UngÖst har samarbetat med UngKOMP under projektperioden, men då har det handlat om att slussa vidare projektdeltagare när de skrivs ut från UngÖst. 

 


– Ofta är våra projektdeltagare redo för att gå vidare med det stöd som UngKOMP kan erbjuda när de är klara hos oss, säger Anna Byström.

 

Kan redan se en minskad kostnad för samhället

– En förväntad effekt på lång sikt är att projektet ska minska problemet med kriminalitet bland unga i Östra Göteborg. Det förebyggande arbetssättet förväntas även bidra till att minska kostnaderna för köpt vård, boende och stöd. Den senare effekten, som är lättast att mäta, har redan uppnåtts.

 

Läs mer om UngÖst

Läs mer om UngKOMP

Läs mer om KRAMI