Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Icke-diskriminering

Principen om icke-diskriminering handlar om att alla ska vara inkluderade i samhället och arbetslivet oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning och funktionshinder. Ett mål för programperioden 2014–2020 är att skapa förutsättningar för ett icke-diskriminerade arbetsliv för alla.

 

Icke-diskriminering innebär i socialfondsprogrammet att förutom diskrimineringsgrunderna kön och funktionsnedsättning ska Socialfonden arbeta för lika möjligheter och icke-diskriminering generellt i arbetslivet, oavsett diskrimineringsgrund enligt diskrimineringslagens definitioner.

 

Lika villkor är en grundläggande förutsättning för att alla ska ha möjlighet att delta fullt ut i samhället. Genom valet av prioriterade grupper främjar Socialfonden icke-diskriminering.

 

På den här sidan kan du ta del av en utbildningsfilm om icke-diskriminering.

Mer information

Faktablad om icke diskriminering (Pdf öppnas i nytt fönster)

 

En guide för att främja lika rättigheter och möjligheter. (Pdf  öppnas i nytt fönster)

 

Länk till kunskapssammanställningen: Diskriminering i arbetslivet.

 

Länk till kunskapssammanställningen: Äldre i arbetslivet.

 

Du kan också läsa om diskriminering på:
http://www.do.se/om-diskriminering (Öppnas i nytt fönster)