Logotyp på utskrifter

Rapport: Den svenska arbetsmarknaden under tre decennier

31 januari 2018

Europeiska socialfonden i Sverige funnits i EU i 60 år och 22 år i Sverige och syftet är att spegla sammanhanget där Socialfonden i Sverige verkat. Rapporten tar sin början i 1980-talets fulla sysselsättning, ta vägen över 1990-talets ekonomiska kris, de strukturella och politiska förändringar som skett under tre decennier och så småningom landa i några av de utmaningar som dagens och morgondagens sysselsättningspolitik står inför.

 

Det är en historia om övergången från en arbetsmarknadspolitik med starka inslag av aktiva åtgärder för omställning till en mer passiv socialpolitik riktad till grupper som står långt från arbetsmarknaden. Olika aktörers verksamhet beröras, däribland Arbetsförmedlingens, svenska ESF-rådets och den omställningsförsäkring som bedrivs av arbetsmarknadens parter. Jan Edling ger exempel på hur arbetsmarknadspolitiken ständigt samvarierar med socialförsäkringarna så som sjukförsäkringen och förtidspensioneringen.

 

I rapporten konstateras att under tre decennier sker dramatiska förändringar av arbetsmarknadens struktur. Jobb inom tillverkningsindustrin minskar till förmån för en växande tjänstesektor, kraven på utbildning växer liksom kraven på språkkunskaper. Samtidigt ökar lönespridningen.

 

Rapporten: Den svenska arbetsmarknaden under tre decennier. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

 

Beställ den tryckta rapporten i vår webbshop.

Lanseringsseminarium 31 januari 2018

Den 31 januari 2018 presenterades rapporten under ett seminarium. Svt Forum filmade seminariumet och du kan se det här:

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/sa-har-arbetsmarknaden-forandrats-de-senaste-30-aren

 

Under seminariet får vi en presentation av rapporten av rapportförfattare JanEdling samt kommentarer av svenska ESF-rådets GD Lars Lööw samt ytterligare inspel från panel bestående av Bettina Kashefi, chefsekonom Svenskt Näringsliv, Erica Sjölander, kanslichef Facken inom Industrin samt Kenneth Abrahamsson, adjungerad professor Luleå Tekniska Högskola.

Moderator är fil.dr. Emilia Liljefrost, senior analytiker, Svenska ESF-rådet.

 

Bild i högerkolumn