Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Release av nya funktioner i EBS2020 och Projektrummet den 29 juni

28 juni 2017

Nya funktioner i projektrummet släpptes den 29 juni.

Följande funktioner ingår i releasen: 

  • Ändring/ändringsansökan av uppgifter under sektion Beskrivning i ett projekt 
  • Registrera negativa poster i en Ansökan om utbetalning i projektrummet 

Ändring/ändringsansökan av uppgifter under sektion Beskrivning i ett projekt 

Det kommer i och med denna release att vara möjligt att ändra uppgifter i samtliga fält, genom en ändringsansökan, under sektionen Beskrivning. Att skapa en ändringsansökan i EBS2020 och Projektrummet fungerar som tidigare, se handledning Skapa ansökan om ändring.

 

Viktigt! De ändringsansökningar som är skapade/upprättade innan 29 juni 18:00 i projektrummet och EBS2020 kommer inte innehålla sektion Beskrivning, utan det är endast ändringsansökningar som skapas i projektrummet och EBS2020 efter 18:00 den 29 juni som berörs av den nya funktionaliteten.

 

Det kommer inom kort ske en uppdatering av handledningarna Skapa ansökan om ändring i EBS2020 (läggs ut i wikin) /Skapa ansökan om ändring i Projektrummet (läggs ut på externa hemsidan) gällande hur hen ska gå tillväga kring att ändra uppgifter i sektionen Beskrivning.

 

Fram tills handledningarna är uppdaterade så är här lite kort information om vad som är viktigt att tänka på (ni kan även kontakta Magnus Sivnert eller Peter Tillberg om problem uppstår kring ändringar av uppgifter i sektion Beskrivning):

 

Följande undersektioner finns till sektionen Beskrivning:

 

Bakgrund

Denna sektion innehåller endast textfält och ändras genom att lägga till ny text eller ta bort text. Ändrad/tillagd text visas i ändringslistan (pdf skrivs ut genom att välja Skriv ut knappen i ett ändringsärende) genom att tidigare text blir överstruken och den nya uppdaterade texten visas under Uppdaterade uppgifter (det är inte endast ändringen som visas utan texten i sin helhet).

 

Tillvägagångssätt

Denna sektion innehåller både textfält (ändring av textfält se ovan under Bakgrund) och möjlighet att lägga till och ta bort uppgifter (fältet Riskanalys) genom att klicka på den röda papperskorg ikonen (trycker hen på papperskorgen försvinner uppgifterna direkt, de syns dock om hen väljer att skriva ut ändringslistan). Det är viktigt att om hen valt att lägga till eller ta bort en risk men ångrar sig så måste uppgifterna läggas tillbaka till sitt ursprung, det vill säga som det såg ut  före ändringen påbörjades, annars kommer ändringen följa med ändringsansökan.

 

Mål

Denna sektion innehåller endast textfält (ändring av textfält se ovan under Bakgrund).

 

Transnationellt

Denna sektion innehåller endast textfält (ändring av textfält se ovan under Bakgrund).

 

Resursplanering

Denna sektion innehåller textfält, lägga till och ta bort uppgifter och radioknappar som medför (i de fall som ursprungsuppgifterna ändras, ett exempel är fältet Statsstöd) att nya textfält eller en Lägg till knapp visas.  Ändringar och vad hen bör tänka på sker på samma sätt som beskrivits ovan under Bakgrund och Tillvägagångssätt.

 

Finansiering

Denna sektion innehåller textfält, lägga till och ta bort uppgifter och radioknappar som medför (i de fall som ursprungsuppgifterna ändras, ett exempel är fältet Annan finansiering) att nya textfält eller en Lägg till knapp visas. Ändringar och vad hen bör tänka på sker på samma sätt som beskrivits ovan under Bakgrund och Tillvägagångssätt. 

 

Det är inte möjligt att ta bort eller ändra på en medfinansiär som redan förekommit/använts i en ansökan om utbetalning. Det vill säga om det finns ansökan om utbetalningar där det finns registrerad medfinansiering för den medfinansiär som hen avser att ändra eller ta bort så är detta inte möjligt och ett felmeddelande visas. I detta fall får hen lägga till den korrekta medfinansiären i listan och sedan gå till sektion Budget och välja, i rullgardinen, den medfinansiär som lagts till.

 

Om hen försöker ta bort medfinansiärer som förekommer i stödärendets budget (men inte använts i en ansökan om utbetalning) så visas även här ett felmeddelande. I detta fall så måste hen först gå till sektion Budget och välja en annan medfinansiär i rullgardinen för den budgetpost där den medfinansiär hen vill ta bort förekommer. Sedan går hen tillbaka till listan över medfinansiärer under sektion Beskrivning > Finansiering och tar bort medfinansiären. Det går dock att ändra uppgifter för en medfinansiär som förekommer i stödärendets budget (denna ändring slår igenom direkt i sektion Budget för den post där medfinansiären förekommer).

 

Registrera negativa poster i en Ansökan om utbetalning i projektrummet

Det kommer i o m denna release vara möjligt att registrera negativa poster i en ansökan om utbetalning som registreras i projektrummet, d v s projektägaren har då möjlighet att registrera eventuella kreditfakturor.