Logotyp på utskrifter

ÖppnaDörren - för ett öppnare Sverige

11 juni 2018

ÖppnaDörren (programområde 2.1) är ett nationellt projekt medfinansierat av Svenska ESF-rådet. Under våren och försommaren har projektet utmanat alla partiledare under #integrationsutmaniningen. Nu har utmaningen börjat ge resultat.


OM PROJEKTET:
”Öppna dörren för nyanlända” är ett projekt där fyra ideella verksamheter samarbetar för att snabba på nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Organisationerna samarbetar sedan tidigare inom ramen för projektet ”ÖppnaDörren” och har lång erfarenhet av att matcha ihop etablerade och nya svenskar för att träffas på individnivå.

 

Det övergripande syftet med ÖppnaDörrens möten är att åstadkomma informell validering så att dörröppnaren kan öppna rätt dörrar för att de utlandsfödda ska komma in på arbetsmarknaden.

 

Läs mer om projektet:

ÖppnaDörren