Logotyp på utskrifter

Nytt projekt: FAMN - Folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända

30 november 2018

Projektet ska pågå i tre år med start 2019. Syftet är att utarbeta, kvalitetssäkra och sprida metoder och modeller för att unga nyanlända mellan 15 och 24 år ska kunna fullfölja behörighetsgivande studier på folkhögskola.

 

Folkhögskolor som medverkar:

  • Dalslands folkhögskola
  • Eslövs folkhögskola
  • Hagabergs folkhögskola
  • Marieborgs folkhögskola
  • Strömbäcks folkhögskola
  • Västerås folkhögskola

Alla folkhögskolor som deltar i projektet har erfarenhet av att arbeta med unga nyanlända på olika sätt, och de har goda kontakter med lokalsamhälle, kommun och arbetsförmedling. Att de också representerar sex olika län ger projektet en stor geografisk spridning.

 

Artikel från folkbildningsrådet