Logotyp på utskrifter

Ny socialfondsrapport med tema utveckling och tillämpning av metoder

31 mars 2017

Rapportens tematiska fördjupning tar upp hur projekten arbetar med att utveckla och tillämpa metoder. Närmare hälften projekten kombinerar utveckling och tillämpning i verksamheten, en tredjedel är utvecklingsinriktade medan resterande 20 procent tillämpar befintliga metoder. De flesta deltagarna finns dock inom projekt som tillämpar metoder. Anledningen till att så många deltagare återfinns här är att flera tillämpningsprojekt startade tidigt i perioden. Därmed har de hunnit bedriva verksamhet under längre tid. De flesta tillämpningsprojekten återfinns inom mål 3.1.

 

Läs mer om rapporten här.