Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ny organisation av Svenska ESF-rådet den 1 juli 2016

17 juni 2016

Svenska ESF-rådet har beslutat att införa en ny organisation, som gäller från och med den 1 juli 2016.

 

- Syftet är att bygga en organisation som tydligt stödjer visionen om att förändra arbetsmarknaden. Den nya organisationen ger bra möjligheter till tydligare ledning och styrning av verksamheten, och ger möjlighet att fokusera på resultat, säger Lars Lööw i en kommentar.

 

Den nya organisationen utgår från tre geografiska områden – norr, mellan och syd. De åtta regionkontoren blir kvar som tidigare, men samordnas i tre större geografiska områden, vart och ett med en regionchef. Det innebär att vissa kontor istället för regionchef på plats får en kontorsansvarig.

 

Syftet med samordningen i tre större områden är bland annat att öka både flexibilitet och enhetlighet, och att öka myndighetens servicenivå gentemot omvärld och intressenter.  Samtidigt inrättas en ”nionde” region, för den nationella verksamheten.

 

De tre regioncheferna och chefen för den nationella verksamheten rapporterar direkt till generaldirektören och ingår i myndighetsledningen. På så vis fångas och säkras det samlade regionala perspektivet i myndighetens verksamhet, samtidigt som det skapas förutsättning för utökat samspel och utväxling mellan den regionala och nationella nivån.

 

Den nya organisationen skapar goda förutsättningar för bra resultat genom tydligt fokus på och effektiv samverkan mellan projektverksamhet och styr- och stödfunktioner. Ställföreträdande generaldirektören kommer att leda styr och stödfunktionerna.  Nuvarande kvalitetsorganisation övergår till en controllerorganisation med ansvar för att följa upp externa och interna regler, revisioner från ESV, EU-kommissionen och Revisionsrätten samt ansvar för förvaltningsförklaring och rapportering till OLAF.

 

Underlag till förslaget till ny organisation vilar på resultat av uppföljning av organisationen som gjordes hösten 2015, nuvarande arbetsordning och socialfondsprogrammet. Samtal med nuvarande och potentiella samarbetsparter igång också i utgångspunkterna. 

 

- Vår uttalade ambition är att Svenska ESF-rådet ska bli en tydlig aktör inom arbetsmarknadspolitiken som gör konkret avtryck i arbete med och kring våra frågor. Våra analyser ska bygga på stabila utvärderingar, solid kunskap och brett samspel med omvärlden, vilket den nya organisationen ger möjlighet till, säger Lars Lööw.  Samtidigt är strukturen endast en förutsättning – det avgörande är innehållet i det viktiga arbete som vi gör och som vi kommer att kunna utveckla tillsammans med våra nuvarande och potentiella samarbetspartner.

 

- Resultatet av vårt arbete är att vi, i slutet av den här programperioden, ska kunna visa att vi har stöttat projekt som givit konkreta exempel på hur Socialfonden har förändrat strukturen på arbetsmarknaden, breddat arbetskraften och utvecklat anställdas kompetens.

 

Organisationsskiss

Bild i högerkolumn