Logotyp på utskrifter

Ny broschyr från kommissionen om Youth Employment Initiative.

30 november 2016

Nu finns det en ny broschyr från kommissionen om Youth Employment Initiative (YEI), där ett svenskt projekt i Blekinge finns med.

 

Till kommissionens hemsida:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7940&type=2&furtherPubs=yes