Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Ny broschyr från kommissionen om Youth Employment Initiative.

30 november 2016

Nu finns det en ny broschyr från kommissionen om Youth Employment Initiative (YEI), där ett svenskt projekt i Blekinge finns med.

 

Till kommissionens hemsida:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7940&type=2&furtherPubs=yes