Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Nu har den slutliga utvärderingsrapporten av programgenomförandet kommit. Läs mer här.

21 februari 2014

Rapporten är del 2 av den skriftliga rapporteringen från den oberoende  programutvärderingen som genomförts av Ramböll.

Utvärderingen har pågått i två år och har  kontinuerligt avrapporterats till såväl Övervakningskommitten, ESF rådet som Strukturfondspartnerskapen (SFP)

Den här utvärdering har haft fokus  på att försöka att besvara frågorna om effekter och effektivitet i socialfondsinsatserna.

Vad säger då utvärderingen? Jo den säger att vi har genomfört programmet på ett bra sätt utifrån givna förutsättningar. Alla pengar har vi i princip kunnat använda. Våra projekt och samverkanspartner är i stort sett nöjda.

Utvärderingen är dock kritiskt och tycker att vi med rätt planeringsförutsättningar, bättre strategisk planering av insatserna kunde ha nått längre på struktur- och systemnivå. Starkast avtryck finner utvärdering på individnivå. 

 Powerpoint om programutvärderingen

Programutvärderingen. 

 

Sven Jansson

Nationell Samordnare ansvarig för uppföljning och utvärdering, ESF-rådet