Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Nya vägar in på arbetsmarknaden - med stöd av civilsamhället och social ekonomi

Utlysning
2016/00664
Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
ESF-nationellt
Startdatum
2016-11-21
Slutdatum
2017-02-12
Utlyst belopp
50 000 000 kr

Sammanfattning

I utlysningen kan man söka stöd för projekt inom de områden som lyfts fram i de nationella analys- och planeringsprojekten PIACS kring civilsamhällets och sociala ekonomins roll i arbetsmarknadspolitiken. Områdena finns beskrivna under rubriken ”Bakgrund”. PIACS är en sammanslagning av socialfondsprojekten CIA (Civsam, integration arbete) och PIA (Partnerskap för ett inkluderande arbetsliv). Det är två nationella analys- och planeringsprojekt om civilsamhällets och sociala ekonomins roll i arbetsmarknadspolitiken. 
 
Svenska ESF-rådet har den 16 november 2016 beslutat att genomföra en utlysning vid namn ”Nya vägar in på arbetsmarknaden med stöd av civilsamhället och social ekonomi” inom programområde 2, specifikt mål 2.1 Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden som ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
 
Svenska ESF-rådet avsätter 50 miljoner kronor för denna utlysning. Projektens medfinansieringsgrad ska uppgå till 33 procent.
 
Utlysningen öppnar 2016-11-21 och stänger kl 16.00 den 12 februari 2017. Projekttiden är högst 3 år (36 mån) med möjlighet till förlängning.
 
Det förväntade resultatet av projekten är att det civila samhället och den sociala ekonomin bidragit till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden kommit i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Det nationella mervärdet samt den nationella påverkan ska tydligt framgå av ansökan och är avgörande för möjligheten att beviljas medel.

 

Utlysningen: Nya vägar in på arbetsmarknaden - med stöd av civilsamhället och social ekonomi. (Pdf öppnas i nytt fönster.)

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt direkt i internet-tjänsten Projektrummet.

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Jämställdhetsintegrering

Få praktisk handledning att arbeta med jämställdhet i ditt projekt i vår ESF standard.

ESI-support

Få hjälp av ESI Support med de horisontella principerna i ditt projekt.