Logotyp på utskrifter

EU:s socialfond: nya utlysningar riktade mot arbetslösa eller sysselsatta i Övre Norrland

15 maj 2018

Nu kan företag, kommuner, myndigheter och regioner söka medel ur EU:s socialfond, programområde 2 ”ökade övergångar till arbete” och programområde 1 ”Kompetensförsörjning för en stärkt arbetsmarknad”.

Svenska ESF-rådet utlyser 38 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Övre Norrland (Norrbottens och Västerbottens län). Medfinansieringen ska uppgå till 53 procent och vara säkerställd innan ansökan skickas till Svenska ESF-rådet.

 

Ansök via ansokan.esf.se/login/login.html

  

Ta gärna kontakt med ESF-rådets samordnare Mats Lejon för mer information,
e-post: mats.lejon@esf.se

 

Programområde 2 Öka övergångarna till arbete
www.esf.se/sv/Min-region/Ovre-Norrland/Utlysningar/Utlysningar-2016/Utlysning/?sourceId=41493 

 

Programområde 1 Kompetensförsörjning
www.esf.se/sv/Min-region/Ovre-Norrland/Utlysningar/Utlysningar-2016/Utlysning/?sourceId=41492

 

I kontakt med ESF-rådet kan ni boka in en enskild tid för diskussion om er projektidé i Umeå den 14 juni 2018 och i Luleå enligt överenskommelse.

Plats: Svenska ESF-rådet, Residensgatan 17, Luleå

Plats: Region Västerbotten, Västra Norrlandsgatan 13, Umeå.

(Möjlighet finns också att delta via videolänk i Skellefteå. Stationsgatan 13,Skellefteå)