Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Avräkning av beviljade förskott är nu möjligt att göra i projektrummet

15 maj 2017

Att avräkna beviljat förskottsbelopp

Avräkning av beviljade förskott är nu möjligt att göra i projektrummet. För en ansökan om utbetalning av stöd i sektionen ”Kostnadsredovisning” visas ”Förskottsavräkning” som ett eget kostnadsslag, och består av två fält ”Beskrivning” och ”Belopp”.

 

I beskrivningsfältet anger ni texten ”Avräkning förskott”.

 

beloppsfältet anges det belopp som ska avräknas i enlighet med den avräkningsplan som skickats in med er ansökan om förskott och som godkänts av Svenska ESF-rådet i samband med beslutet.

 

Vid avvikelser från tidigare godkänd avräkningsplan kontakta er ekonom för projektet hos Svenska ESF-rådet för eventuell revidering av planen.

Läs mer om förskott här:

http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/Projektekonomi/Likviditet-och-Forskott/