Logotyp på utskrifter

Almedalen 2018

I år har vi sex olika seminarier i Almedalen. Alla på Wisby Strand i lokal Lojsta (Strandvägen 4, 621 55 Visby).

 

Måndag 2 Juli

Hur kan vi skapa fler jobb inom livsmedelsnäringen samtidigt som vi ökar vår självförsörjningsgrad?

kl 08:45 – 09:45

2017 beslutade Riksdagen om en svensk livsmedelsstrategi med övergripande mål att öka livsmedelsproduktionen och stärka vår självförsörjningsgrad. ”Hållbar livsmedelskedja för ökad sysselsättning” är ett socialfondsprojekt som ska kartlägga behovet av nya jobb inom jordbruk och livsmedelsförädling.

Läs mer om seminariet i evenemanget på Facebook

 

 

Gig-ekonomin är här för att stanna, hur gör vi det hållbart?

kl 13:00 – 14:15

Nya tekniska plattformar förvandlar tillfälliga påhugg till en möjlig försörjning, inte minst för grupper långt från arbetsmarknaden. Men hur vet man att den som kör soffan till tippen eller lämnar maten vid dörren har schysta arbetsvillkor. Hur gör vi gig-ekonomin hållbar?

Läs mer om seminariet i evenemanget på Facebook

-------------------------

Tisdag 3 juli

Tillsammans löser vi ungdomsarbetslösheten!

kl 08:30 – 09:30

För fyra år sedan fick Sverige krisstöd från EU för att sänka ungdomsarbetslösheten. Idag är rekordfå unga arbetslösa. Vilka metoder och samarbeten har visat sig framgångsrika? Innebär en låg ungdomsarbetslöshet att vi nu kan sluta bekymra oss för ungas etablering på arbetsmarknaden?

Läs mer om seminariet i evenemanget på Facebook

------------------------

Onsdag 4 juli

Etablering, rekrytering och samlokalisering – verktyg för en långsiktig kompetensförsörjning

 

kl 08:00 – 10:00

70 000 nyanlända är inskrivna på arbetsförmedlingen, samtidigt har flera företag svårt att tillgodose sina rekryteringsbehov. Runt om i landet finns en rad initiativ som bidrar till utbildning som gör att nyanlända bättre matchar företagens kompetensbehov. Hur får vi långsiktighet i det arbetet?

 

Läs mer om seminariet i evenemanget på Facebook

 

 

Är universell design nyckeln till ett inkluderande arbetsliv?

kl 15:30– 16:30

Hur kan vi gemensamt skapa flexibla arbetsplatser som redan från start utformas för att vara tillgängliga och passa alla i största möjliga utsträckning utan behov av individanpassningar och specialutformning? Universell design av verksamheter blir allt viktigare för att öka möjligheterna till innovativt arbete, inkludering och lärande mellan olika kompetenser.

Läs mer om seminariet i evenemanget på Facebook

 

 

 

 

 

Universell design: Kompetensbrist – en paradox?

kl 16:30– 17:30

Svensk konkurrenskraft hotas av bristen på personal. Arbetsgivare hittar inte kompetens de, samtidigt som många står utanför arbetsliv och samhällsgemenskap. Kan universell utformning av verksamheter vara ett sätt att frigöra resurser och öka matchningen?

Läs mer om seminariet i evenemanget på Facebook


#EnSmartFramtid #Almedalen #Almedalen2018