Logotyp på utskrifter

Unga nyanlända – hur tar vi bäst vara på den resursen?

Svarar på frågan

Unga nyanlända är mycket motiverade att etablera sig på arbetsmarknaden. Men vägen till ett arbete kan vara lång och drivkraften riskeras att snabbt bytas ut mot uppgivenhet vid motgångar. Hur behöver samhällets stöd utformas så att de stärker dessa individer på bästa sätt? Transformators rapport om resultatet av AF och DUAs överenskommelse med kommunerna, och TG Ungas rapport Unga vill och kan i nytt land.

I panelen

  • Lars Lööw, generaldirektör, Svenska ESF-rådet
  • Ylva Bodén, utredare, Temagruppen Unga i arbetslivet, MUCF
  • Malin Blomgren, projektledare Ung framtid, Arbetsförmedlingen
  • Susanne Zander, koordinator, Delegationen för unga och nyanlända till arbete
Bild i högerkolumn

Tid

Tisdagen den 4 juli.

Klockan 10:00 – 11:00

 

Plats

St Hans plats/Payex

Arrangör

Svenska ESF-rådet, Arbetsförmedlingen, DUA och TGU.

 

Kontakter

asa.frostfeldt@arbetsformedlingen.se

Linus.kallander@regeringskansliet.se

Lena.ivo@esf.se