Logotyp på utskrifter

Pågående utlysningar

För tillfället finns det inga pågående utlysningar.

 

 

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Mall för förändringsteori

Mer information

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet, likabehandling och icke-diskriminering. Följande standarder kan användas för att få praktisk handledning:

Standard för jämställdhetsintegrering

Standard för tillgänglighetsintegrering

Läs mer om likabehandling och icke-diskriminering här

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.

Ta stöd från ESF-support

ESF-support är en samlingsplats för våra externa stöd som kan hjälpa ditt projekt att lyckas. Här finns både stöd som kan hjälpa ditt projekt i samband med ansökan och stöd som kan hjälpa till i genomförandet. http://www.esf.se/sv/Start/