Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

I april 2019 publicerar vi tre utlysningar och dessa kommer att vara öppna för ansökan till september samma år. Beviljade projekt kan starta i januari 2020 och pågå till juni 2022.

Kommande utlysningar inom Programområde 1 - Kompetensförsörjning

  • Stärka kompetensen hos sysselsatta kvinnor och män utifrån arbetsmarknadens och den enskilde arbetsplatsens behov (mål 1.1)

 

Kommande utlysningar inom Programområde 2 - Öka övergångarna till arbete

  • Öka övergångarna till arbete eller studier för unga 15–24 år (mål 2.2)
  • Öka övergångarna till arbete eller studier för individer som står särskilt långt från arbetsmarknaden (mål 2.3)

Rekommendation till sökanden

Erfarenheter från tidigare genomförda utlysningar visar att sökanden behöver fortsätta att utveckla hela effektkedjan.

 

Effektkedjan börjar med en bakomliggande analys och problembild utifrån projektets målgrupp och deltagande aktörer, som med relevanta resurser och aktiviteter leder vidare till förväntade resultat och effekter.

 

Denna kedja behöver hänga ihop bättre, tydligare bygga på relevant och könsuppdelad statistik samt tydligt styra mot utlysningens förväntade resultat och effekter.

 

Som ett stöd i detta arbete rekommenderar vi att sökande använder sig av följande verktyg och handledningar 

Mall för förändringsteorin

Att arbeta resultatbaserat

Standard för jämställdhetsintegrering (PDF öppnas i nytt fönster)

Standard för tillgänglighetsintegrering (PDF öppnas i nytt fönster)

 

Ta stöd från våra olika projektstöd

ESF-support är en samlingsplats för våra externa stöd. De kan hjälpa ditt projekt i samband med ansökan.

Till ESF-support