Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Kommande utlysningar

Nedanstående utlysningar planeras ingå i den sjuttonde utlysningsomgången inom Europeiska socialfonden i Västsverige 2014–2020. Utlysningarna kommer att publiceras under juni 2020 och stänga september 2020.

Programområde 1

  • Mål 1.1 - Stärka kompetensen hos sysselsatta kvinnor och män utifrån arbetsmarknadens och den enskilde arbetsplatsens behov.

Programområde 2

  • Mål 2.3 - Öka övergångarna till arbete eller studier för individer som står särskilt långt från arbetsmarknaden

Att ansöka

Ansök i Projektrummet

Du ansöker om stöd för ditt projekt i Projektrummet.

Att arbeta resultatbaserat

Alla som driver ett socialfondsprojekt ska arbeta resultatbaserat. Ta därför fram en förändringsteori i samband med ansökan.

Mall för förändringsteori

Mer information

Horisontella principer

Ett krav från Svenska ESF-rådet är att projekten ska integrera det vi kallar för de horisontella principerna: jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Följande dokument kan användas för att få praktisk handledning:

Standard för jämställdhetsintegrering

Standard för tillgänglighetsintegrering

En guide för att främja lika rättigheter och möjligheter 

Projektekonomi

Ta del av vår information om projektekonomi och budget i Socialfondsprojekt.