Logotyp på utskrifter

Kommande utlysningar

Vi har för närvarande pågående utlysningar och återkommer om kommande utlysningar efter det.

Rekommendation till sökanden

Erfarenheter från tidigare genomförda utlysningar visar att sökanden behöver fortsätta att utveckla hela effektkedjan.

 

Effektkedjan börjar med en bakomliggande analys och problembild utifrån projektets målgrupp och deltagande aktörer, som med relevanta resurser och aktiviteter leder vidare till förväntade resultat och effekter.

 

Denna kedja behöver hänga ihop bättre, tydligare bygga på relevant och könsuppdelad statistik samt tydligt styra mot utlysningens förväntade resultat och effekter.

 

Som ett stöd i detta arbete rekommenderar vi att sökande använder sig av följande verktyg och handledningar 

Mallen för förändringsteorin

Att arbeta resultatbaserat

Standard för jämställdhets-integrering

 

Ta stöd från våra olika projektstöd

ESF-support är en samlingsplats för våra externa stöd. De kan hjälpa ditt projekt i samband med ansökan.

Till ESF-support