Logotyp på utskrifter

Strukturfondspartnerskapet i Västsverige

För att ge Socialfondsprogrammet en regional förankring har åtta regionala Strukturfondspartnerskap bildats i Sverige. De kommer att verka både för Socialfonden och Regionalfonden. De kan på så sätt se till att insatserna för de båda programmen samverkar.

 

Regeringen har utsett Birgitta Losman, Västra Götalandsregionen, till ordförande i det regionala strukturfondspartnerskapet i Västsverige. 

 

Partnerskapen ska vara sammansatta av förtroendevalda representanter för kommuner och landsting, i vissa fall sametinget, företrädare för arbetsmarknadens organisationer och för berörda länsstyrelser, länsarbetsnämnder, intresseorganisationer och föreningar. Strukturfondspartnerskapen kommer att prioritera mellan projektansökningar som kommer in till Svenska ESF-rådet. För att ge Strukturfondspartnerskapen en legal grund antogs en lag den 1 juli 2007.

 

Utsedda ledamöter Västsverige

 

Strukturfondspartnerskapets hemsida