Logotyp på utskrifter

Tekniska problem i Projektrummet, utlysning PO2.1, Ökade övergångar till arbete och studier

8 september 2017

Det är för närvarande problem med att lägga in enhetskostnader i Projektrummet vid ansökningar kopplat till utlysning PO2.1, Ökade övergångar till arbete och studier. Enhetskostnaderna inkluderar ej 40 %. Beloppen blir fel, men lägg in antal personer och antal månader så kommer detta att kunna rättas upp i efterhand. Det är alltså viktigt att ansökan kommer in i tid, även om den innehåller fel. I projektbudgetmallen ”2018-1 för PO2” stämmer enhetskostnaderna. Vi jobbar på att åtgärda problemet så fort som möjligt.