Logotyp på utskrifter

Nyhetsbrev från Svenska ESF-rådet i Västsverige juni 2016

21 juni 2016

Stark satsning för att möta den ökande psykiska ohälsan

Nu öppnar vi sex nya utlysningar för att stärka och utveckla arbetsmarknaden i Västsverige. Den största satsningen görs på kompetensutveckling för ett hållbarare arbetsliv och för att öka förutsättningar för de som är eller varit långtidssjukskrivna att återgå i arbete eller börja studera. Insatser för att unga kvinnor och män ska fullfölja sina studier eller få ett hållbart inträde på arbetsmarknaden står även i fokus.

 

I samband med att vi öppnar utlysningarna kommer vi att hålla öppna informationsmöten.

Stärkt mottagandet av nyanlända kvinnor och män i Västsverige

Ett projekt för att öka kompetensen hos dem som arbetar med mottagandet av nyanlända och tre projekt för att öka förutsättningar för nyanlända kvinnor och män att snabbare börja arbeta eller studera. Det blev resultatet vid strukturfondspartnerskapets möte den 3 juni.

Den 1 juni genomförde vi konferensen Ett samtal om: Den organiserade ohälsan- och hur vi skapar ett hållbart arbetsliv på Folkets hus i Göteborg. Nästan 200 deltagare kom för att lyssna till bland andra Ingibjörg Jonsdottir, professor och verksamhetschef vid Institutet för stressmedicin, samt Anna Storm och Ylva Lindahl, chefer inom privat respektive offentlig sektor och som prisats för sitt hälsofrämjande ledarskap.

 

Bild på publiken från konferensen 

Foto från konferensen.

Lika möjligheter för alla – Socialfonden på West Pride

För tredje året i rad bjöd vi tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län in övriga statliga myndigheter att delta gemensamt i den avslutande paraden under West Pride. Under parollen ”Staten för likabehandling och mänskliga rättigheter” deltog vi tillsammans med bland andra Försvarsmakten Skarborg och Skatteverket.

 

Foto från Prideparaden

 Foto från Prideparaden.

Socialfonden stärker Västsverige och västsvenskarna  

33 projekt stärker nu Västsverige och västsvenskarna inom ramen för Socialfonden. Betydande insatser görs runt om i regionen för de västsvenskar som har det lite svårare att få ett arbete eller börja studera. Personer med utrikes bakgrund, ungdomar som inte fullföljt gymnasieskolan, kvinnor och män som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, är viktiga målgrupper för Socialfonden och har stått i fokus för satsningarna i Västsverige. För att stärka ställningen för de som redan arbetar har betydande satsningar gjorts för kompetensutveckling inom små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin och för verksamma inom vård- och omsorgsbranschen.

Tack för gott samarbete och trevlig sommar!

Efter dryga tre år som regionchef i Västsverige är det dags att tacka för mig. Den 1 juli tar jag mig an rollen som stabschef inom Svenska ESF-rådet, där jag bland annat ska ägna mig åt omvärldsbevakning, utvärdering och analyser av våra resultat inom Socialfonden. Jag tackar därmed för gott samarbete och hoppas att vi får tillfälle att ses i andra sammanhang!

 

Åza Rydén

Ny regionchef i Västsverige blir från den 1 juli Åza Rydén. Åza är i dag regionchef i Småland och Öarna och kommer framöver att vara chef för våra tre sydliga regioner Småland och Öarna, Sydsverige och Västsverige.

 

Med detta önskar vi alla på kontoret i Västsverige en riktigt skön sommar!

Micael Nord, regionchef

Bild i högerkolumn