Logotyp på utskrifter

Nyhetsbrev från Svenska ESF-rådet i Västsverige maj 2017

29 maj 2017

Kommande utlysningar och informationsmöten

Nästa ansökningsomgång i Västsverige omfattar tre utlysningar och öppnar den 1 juni och stänger den 11 september.

 

Inriktningarna för de tre utlysningarna är:

 

- Stärkt kompetens inom digitalisering för små och medelstora företag. Utlysningen är inom programområde 1, mål 1.1.

 

- Ökade övergångar till arbete och studier, med särskilt fokus på unga kvinnor och män som har en funktionsvariation som innebär nedsatt arbetsförmåga. Utlysningen är inom programområde 2, mål 2.1.

 

- Ökade övergångar till arbete för nyanlända och utrikes födda, med särskilt fokus på kvinnor. Utlysningen är inom programområde 2, mål 2.3.

 

Här kan du ta del av mer information om kommande utlysningar.

 

För ovan utlysningar håller vi informationsmöte den 13 och 14 juni på Svenska ESF-rådet, varmt välkommen! Mer info och anmälan.

 

Följ med i West Pride-paraden

Svenska ESF-rådet Västsverige och Länsstyrelsen Västra Götalands Län bjuder in statliga myndigheter till att delta i West Pride-paraden 2017.

 

Länsstyrelsen Västra Götaland och Svenska ESF-rådet i Västsverige tog initiativ till att gemensamt delta i West Pride-paraden 2014. Efter tre lyckade arrangemang bjuder vi i år igen in alla statliga myndigheter i Västra Götalands län att tillsammans visa vårt engagemang för alla människors lika värde med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna. Vi uppmuntrar våra anställda att gå med i paraden och önskar att ni gör detsamma!

 

Paraden går av stapeln lördagen den 10 juni kl. 15.00 (samling vid GöteborgsOperans parkering kl. 14.00). Länsstyrelsen och Svenska ESF-rådet i Västsverige kommer att gå i paraden under banderollen ”Staten för likabehandling och mänskliga rättigheter!”

 

Mer information om West Pride och paraden hittar du på http://westpride.se.”

 

Inspirationsdag den 20 juni i Helsingborg

Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak bjuder in till en inspirationsdag kring hur ni som kommun, organisation eller företag kan söka EU-finansiering till projekt med fokus på sysselsättning för personer med utländsk bakgrund.

 

Dagen bjuder på information, inspiration, mingellunch och individuell rådgivning. Svenska ESF-rådet kommer att vara på plats tillsammans med socialfondsprojektet Rekrytera. Hoppas vi ses där!

Mer om programmet och anmälan.

 

Värdefullt ESF Projektledarnätverk

Som ett resultat från nätverksträffen på Folkets Hus i Göteborg den 1 juni 2016, för de då 29 pågående socialfondsprojekten, finns ESF Projektledarnätverk - ett värdefullt nätverk för utbyte och lärande mellan projekten och mellan projekten och Svenska ESF-rådet!

 

ESF Projektledarnätverk är ett öppet nätverk för projektledare som representerar ESF finansierade projekt. Nätverket träffas regelbundet.

 

Syftet med nätverket är:

 

- att utveckla former för att fungera som referensgrupp, att utgöra stöd och påverkan, i förhållande till Svenska ESF-rådet

- att undersöka hur synergieffekter kan skapas och synliggöra eventuella krockar

- att undersöka möjligheterna till gemensamma aktiviteter, i första hand spridningsevent

- att genomföra kunskapshöjande insatser kring de horisontella kriterierna

 

- Jag tror att nätverket kan bli hur bra som helst! Det finns så mycket kompetens bland projektledarna och så många områden vi kan lära av varandra, även om projekten inte har samma mål, säger Emma Gröndahl, projektledare för Integration Halland.

 

ESF projektledarnätverk 

 

Är du projektledare för ett socialfondsprojekt och är intresserad av att ingå i ESF Projektledarnätverk, kontakta då Helena Rydén, regional samordnare på Svenska ESF-rådet i Västsverige. helena.ryden@esf.se

 

Nästa möte är den 26 september kl 09.30-13.00 i Göteborg.

 

 

En skön sommar önskar jag och medarbetarna på regionkontoret i Västsverige!
Åza Rydén, Regionchef Västsverige