Logotyp på utskrifter

Nyhetsbrev från Svenska ESF-rådet i Västsverige juni 2015

15 juni 2015

Nu beviljar vi de första projekten

Totalt 13 projekt kommer nu att sättas igång med start 1 september, för att inom ramen för Europeiska socialfonden arbeta för en bättre arbetsmarknad i Västsverige! Det blev resultatet av strukturfondspartnerskapets möte i fredags.

 

Inom kompetensutveckling inom små och medelstora företag beviljas:

 • Kompetensnavet, som drivs av IDC West Sweden AB.
 • Företagslyftet Väst, som drivs av Göteborgs Tekniska College

 

Inom kompetensutveckling inom hälsoteknik och hälsoinnovation beviljas:

 • Hicube Kompetenta vården, som drivs av Högskolan i Halmstad

 

Inom samverkan för arbetsgivarkontakter beviljas:

 • Lärandets torg Hammarkullen, som drivs av Business Region Göteborg

 

Inom projekt som utgår från förstudier beviljas:

 • 1000 jobb – Grundsteget, som drivs av Coompanion
 • Inkluderande rehabilitering, som drivs av Samordningsförbundet Hisingen
 • LEVEL UP, som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg
 • Hikikomori, som drivs av Göteborgs Stad, SDF Västra Göteborg
 • CIVIS, som drivs av Halmstads kommun

 

Inom insatser för nyanlända beviljas:

 • Integration Halland, som drivs av Hylte kommun
 • Exportfrämjande integration, som drivs av Uddevalla kommun

 

Inom unga i mobilitet beviljas:

 • SPACE, som drivs av Sjuhärads samordningsförbund
 • Ung i Europa, som drivs av Medborgarskolan region Väst

 

Dessa projekt har valts ut i mycket hård konkurrens och ligger väl i linje med Socialfondens intentioner och behoven i Västsverige. Många av projekten har starkt ägarskap och breda partnerskap bakom sig vilket skapar förutsättningar för goda resultat som också lever kvar efter det att projekten avslutas.

 

Av totalt 71 inkomna ansökningar godkändes 42 av oss på Svenska ESF-rådet. Av dessa 42 som överlämnades till strukturfondspartnerskapet för prioritering, beviljas nu alltså 13 projekt. Här nedan kan du också ta del av strukturfondspartnerskapets pressmeddelande.

 

 

Stringenta, jämställdhetsintegrerade och regionalt motiverade projekt

Utifrån första utlysningsomgången kan vi dra några generella slutsatser avseende vad vi behöver informera potentiella stödsökande än mer om inför kommande utlysningar. Framför allt handlar det om behovet av en välgrundad problem- målgrupps- och behovsanalys samt kopplingen mellan denna, föreslagna aktiviteter och förväntade mål och resultat. Här hade många ansökningar behövt utvecklas och bli mer stringenta.

 

En annan sak som behöver utvecklas är jämställdhetsintegrering utifrån den europeiska standard som nu gäller för Socialfonden.

 

Slutligen bör det finnas tydligare hänvisningar till och motiveringar utifrån de regionala principerna för urval och tillväxtstrategin för Halland respektive Västra Götaland 2020.

 

Nu släpper vi fem nya utlysningar

Nu har vi öppnat fem nya utlysningar för insatser för en bättre arbetsmarknad i Västsverige. De utlysningar som nu är öppna för ansökningar är:

 

Kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsbranschen

Utlyst belopp är 38 mnkr. Deadline för ansökningar är 19 oktober.

 

Kompetensutveckling för att motverka diskriminering och öka inkluderingen på arbetsmarknaden

Utlyst belopp är 23 mnkr. Deadline för ansökningar är 19 oktober.

 

Utveckling av collegeverksamhet

Utlyst belopp är 16 mnkr. Deadline för ansökningar är 15 september.

 

Underlätta övergångarna till arbete och studier för unga kvinnor och män

Utlyst belopp är 60 mnkr. Deadline för ansökningar är 19 oktober.

 

Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden.

Utlyst belopp är 75 mnkr. Deadline för ansökningar är 15 september.

 

Via länken nedan finner du samtliga utlysningar. Jag rekommenderar dig att noga ta del av hela utlysningstexten och även den regionala handlingsplanen för Socialfonden i Västsverige.

 

 

Efter sommaren kommer vi att bjuda in till informationsmöten för respektive utlysning samt även tillfälle för drop in. Tider för detta kommer du från och med måndag 22 juni att hitta via länken nedan. Har du redan nu efter att ha läst utlysningstext och regional handlingsplan frågor, är du välkommen att kontakta någon av samordnarna på kontoret.

 

 

West Pride – för allas lika värde

I helgen som gick genomfördes återigen West Pride och den avslutande regnbågsparaden. På initiativ av Svenska ESF-rådet och Länsstyrelsen i Västra Götalands län gick i år tio statliga myndigheter gemensamt i paraden under parollen ”Staten för mänskliga rättigheter och likabehandling”. Detta är centrala frågor i Socialfonden och West Pride och regnbågsparaden ett bra tillfälle att lyfta fram detta.

 

 Svenska ESF-rådet och Socialfonden i täten för mänskliga rättigheter  Arbetsförmedlingens marknadsområdeschef Eva Lind Pernheim med kollegor

Svenska ESF-rådet och Socialfonden
i täten för mänskliga rättigheter

Arbetsförmedlingens marknadsområdeschef
Eva Lind Pernheim med kollegor

 

Trevlig sommar!

För oss på Svenska ESF-rådet känns det nu väldigt roligt att efter flera års planerande för den nya programperioden äntligen vara igång på allvar! Det ska bli spännande att nu följa de nya projekten och se den nytta de skapar. Ofta är insatserna avgörande för den enskilde och tillsammans kan vi också förändra arbetsmarknaden!

Jag hoppas också att du får en skön sommar och att vi ses igen till hösten!

 

Micael Nord
Regionchef