Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Nyhetsbrev från Svenska ESF-rådet i Västsverige januari 2017

23 januari 2017

Missa inte kommande utlysningar inom gröna näringar och livsmedel

Två utlysningar inom gröna näringar och livsmedel planeras i början av 2017 med beslut i juni och projektstart från september 2017. Ansökningsperioden kommer att öppna den 1 februari och stänga 16 mars.

 

Utlysningen inom programområde 1 syftar till kompetensutveckling och riktar sig till alla former av arbetsplatser: privata, offentliga och andra organisationer. Inom den privata sektorn är det små och medelstora företag som omfattas.

 

Utlysningen inom programområde 2 syftar till att öka övergångarna till arbete för individer med en sammansatt problematik och som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden.

Mer information om kommande utlysningar kan du ta del av här

Välkommen på informationsmöte och öppet hus

Till kommande utlysningar bjuder vi in till informationsmöten och öppet hus. Första informationsmötet håller vi i Skara den 7 februari, därefter i Göteborg den 8 och 9 februari. Vi besöker Halmstad den 16 februari, Borås den 20 och Åmål den 22 februari.

 

Den 28 februari bjuder vi in till öppet hus. Då har du möjlighet att träffa regionala samordnare och ekonomer, projektstöd och ESI-support. Tillsammans ger vi dig råd och tips för att finslipa det sista i projektansökan inför inlämning.

Här kan du läsa mer om informationsmötena och öppet hus

ESF-support är samlingsplats för externa stöd

Nu är en ny del på esf.se sjösatt som vi kallar för ESF-support.  

ESF-support är en samlingsplats för våra externa stöd som kan hjälpa ditt projekt att lyckas. Här finns både stöd som kan hjälpa ditt projekt i samband med ansökan och stöd som kan hjälpa till i genomförandet.

Besök ESF-support

Europeiska socialfonden har hjälpt närmare tio miljoner människor i EU att hitta jobb under perioden 2007–2014

Kommissionen publicerade nyligen en rapport om utvärdering av investeringar som gjorts inom ramen för Europeiska socialfonden (ESF) under 2007-2014. Rapporten visar att i slutet av 2014 hade minst 9,4 miljoner människor i EU hittat ett arbete med stöd från fonden. 8,7 miljoner hade tagit en examen eller fått ett utbildningsbevis och 13,7 miljoner hade uppnått andra positiva resultat, såsom högre kompetensnivåer.

– Dagens rapport visar att på sju år har Europeiska socialfonden hjälpt miljontals européer att hitta ett arbete, höja sin kompetens och öka sina kvalifikationer, säger Valdis Dombrovskis, vice-ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter.


Europeiska socialfonden har spelat en avgörande roll för arbetsmarknadens funktion i alla EU-länder. Den har hjälpt till att modernisera arbetsförmedlingstjänster, gett stöd till utbildningssystem och offentlig förvaltning och hjälpt de minst gynnade i samhället. Vi bör nu bygga vidare på dessa erfarenheter för att investera i EU:s humankapital – arbetstagare, unga och alla arbetssökande.

 

Ta del av hela Kommissionens pressmeddelande här 

13 nya socialfondsprojekt startar under våren

120 miljoner kronor till 13 projekt prioriterades av västsvenska strukturfondpart­­nerskapet den 9 december 2016.

Ett av projekten som prioriterades inom utlysningen med inriktning på kompetensutveckling för ett hållbarare arbetsliv är HälsoGReppet. Projektet drivs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och syftet är att ta ett samlat grepp för att minska sjukfrånvaron orsakad av psykisk ohälsa bland kommunalt anställda inom framförallt kvinnodominerade verksamheter. 1200 anställda från 12 kommuner i Västsverige ska delta i insatser som ska göra skillnad på såväl individuell som strukturell nivå.

 

Projektet Friska vindar PO2 prioriterades inom utlysningen med fokus på att öka förutsättningar för de som är eller varit långtidssjukskrivna att återgå i arbete eller börja studera. Projektet ägs av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp och avser ta fram effektiva metoder och upplägg för att hjälpa långvarigt sjukskrivna till långsiktig försörjning och bättre hälsa och öka samverkan mellan myndigheter kring målgruppen.

 

Ett annat prioriteringsområde var insatser för att unga kvinnor och män ska fullfölja sina studier eller få ett hållbart inträde på arbetsmarknaden. Projektet ”En skola för alla” blev prioriterat. Syftet är att minska skolavhopp och riktar sig främst till unga i åldern 15–19 år i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad och bygger på samverkan mellan många olika aktörer i samhället. Projektägare är Skaraborgs kommunalförbund i samarbete med kommunalförbunden i Sjuhärad och Fyrbodal, Samordningsförbundet Väst och arbetsförmedlingarna i 32 kommuner.

 

Till Västra Götalandsregionens pressmeddelande

Ta del av alla de 13 projekten här

Tack för gott samarbete 2016, vi ser fram emot 2017

Det gångna året har på många sätt varit intensivt och vi väntar oss inte mindre av 2017. Det är spännande och intressant att följa utvecklingen. I flera projekt ser vi redan nu att såväl enskilda deltagare som påverkan på strukturer har en positiv utveckling.

 

Med det engagemang och driv som finns i Västsverige har vi goda förhoppningar om att tillsammans kunna förändra arbetsmarknaden och nå goda resultat i de olika projekten.

 

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Åza Rydén, Regionchef Västsverige