Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Nyhetsbrev från Svenska ESF-rådet i Västsverige april 2015

7 april 2015

Nu har vi stängt de första utlysningarna i den nya programperioden. Vi är mycket glada för det stora intresset för Socialfonden och för alla de intressanta och välunderbyggda ansökningar som har kommit in.

 

Du som varit i kontakt med oss under utlysningsperioden har märkt att vi inte lyckats ha allting på plats i tid för att ansökningsprocessen ska gå så smidigt som vi eftersträvar. Jag beklagar det merarbete och det besvär detta har inneburit för dig.

 

Vi har i Västsverige fått in totalt 71 ansökningar. De fördelar sig enligt följande:

 

Inom utlysning Kompetensutveckling inom små och medelstora företag har vi fått in totalt 21 ansökningar som ansökt om totalt 222 miljoner kronor. Tillgängligt belopp i utlysningen är 62 miljoner kronor.

 

Inom utlysning Kompetensutveckling inom hälsoteknik och hälsoinnovation har vi fått in totalt 5 ansökningar som ansökt om totalt 46 miljoner kronor. Tillgängligt belopp i utlysningen är 15 miljoner kronor.

 

Inom utlysning Samverkan för arbetsgivarkontakter har vi fått in totalt 5 ansökningar som ansökt om totalt 26 miljoner kronor. Tillgängligt belopp i utlysningen är 9 miljoner kronor.

 

Inom utlysning Projekt som utgår från förstudier år 2014 har vi fått in totalt 26 ansökningar som ansökt om totalt 315 miljoner kronor. Tillgängligt belopp i utlysningen är 87 miljoner kronor.

 

Inom utlysning Insatser för nyanlända har vi fått in totalt 10 ansökningar som ansökt om totalt 148 miljoner kronor. Tillgängligt belopp i utlysningen är 40 miljoner kronor.

 

Inom utlysning Unga i mobilitet har vi fått in totalt 4 ansökningar som ansökt om totalt 27 miljoner kronor. Tillgängligt belopp i utlysningen är 30 miljoner kronor.

 

Nu påbörjar vi beredningen av ansökningarna

Vi påbörjar nu beredningen av inkomna ansökningar. De ansökningar som uppfyller kraven i Socialfonden och i de aktuella utlysningarna kommer därefter att överlämnas till det västsvenska strukturfondspartnerskapet. Strukturfondspartnerskapet kommer att prioritera bland godkända ansökningar vid sitt möte den 12 juni. Därefter fattar vi beslut om stöd till de prioriterade projekten. De projekt som beviljas startar sedan mellan 1 september och 1 november. De sökande vars projekt inte godkänns och alltså inte överlämnas till strukturfondspartnerskapet, kommer att bli informerade om detta senast i början av juni.

 

Länk till det västsvenska strukturfondspartnerskapet 

 

Kommande utlysningar

Nästa utlysningsomgång planerar vi att öppna i mitten av juni, med deadline i september. Beslut planeras till december och tidigast projektstart i februari 2016. Jag vet att det är många som redan nu önskar få information om vilka inriktningar kommande utlysningar kommer att ha. Vårt interna arbete pågår för att utforma utlysningarna så att de ligger väl i linje med vår regionala handlingsplan och de aktuella behoven i regionen. Så snart vi har samrått om utlysningarna med vårt strukturfondspartnerskap, kommer vi att informera om inriktningar. Det är vår ambition att inför kommande utlysningar så tidigt som möjligt kunna informera om inriktningar, för att öka förutsättningarna för väl underbyggda och förankrade ansökningar.

 

Fonden för dem som har det sämst ställt - Fead

I slutet av mars hade vi den nationella lanseringen för Fonden för dem som har det sämst ställt - Fead, här i Göteborg. Närmare ett hundratal intressenter från hela Sverige samlades för att ta del av fonden och möjliga insatser. Fead ska arbeta för att öka den sociala delaktigheten för målgrupper som normalt inte har möjlighet att få del av våra ordinarie trygghetssystem. En betydande målgrupp för Fead är därmed EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Den första utlysningen inom Fead planeras till maj/juni. 


Länk till mer information om Fead

 

Kom med oss för att visa ditt engagemang för mänskliga rättigheter under West Pride

10-14 juni arrangeras West Pride för nionde gången i Göteborg. West Pride är Sveriges näst största pridefestival och har visionen om en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar och diskriminering.

 

För andra året i rad har vi på Svenska ESF-rådet tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götalands län tagit initiativ till att bjuda in övriga statliga myndigheter att delta i den avslutande paraden.

 

Svenska ESF-rådet bjuder nu in alla som vill gå tillsammans med oss i paraden inom ramen för Europeiska socialfonden. Paraden äger rum söndagen den 14 juni kl. 14-16. Om du/din organisation/ditt projekt vill gå med oss är du välkommen att kontakta Ninon Shenaz senast den 18 maj. Du når Ninon på 031-707 73 79 eller ninon.shenaz@esf.se

 

Bild från förra årets Prideparad